Kretsmøter i Nortura SA 2023

febmar

Det er satt av 3 uker til kretsmøter i 2023.

Nærmere informasjon om møte i di krets vil komme i månedsskifte januar/februar 2023.