Kretsmøter i Nortura SA

febmar

Kretsmøtene i Nortura SA gjennomføres i uke 8 og uke 9.

Nærmere informasjon om tid og sted for alle kretser vil komme i egne oversikter.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes