Kretsmøter i Nortura SA - RU Agro

febmar

Nr

Kretsnavn

Dag

Dato

Tid

Sted

89

Forsand, Strand, Hjelmeland

Onsdag

23.feb

19.30

Holtagården, Tau

90

Gjesdal

Torsdag

24.feb

19.30

Gjesdal Bygdehus

91

Klepp

Onsdag

23.feb

19.00

Undheim Samfunnshus

92

Time

Onsdag

23.feb

19.00

Undheim Samfunnshus

93

Onsdag

23.feb

19.00

Undheim Samfunnshus

94

Sandnes og Sola

Tirsdag

22.feb

19.30

Julebygda Grendehus

96

Stavanger, Randaberg, Kvitsøy

Mandag

21.feb

19.30

Utsyn Misjonssenter, Judaberg

97

Bjerkreim

Mandag

21..feb

19.30

Bjerkreim Samfunnshus

98

Eigersund, Lund, Sokndal

Tirsdag

22.feb

19.30

Helleland Grendehus

100

Sirdal

Torsdag

24.feb

19.30

Kommunestyresalen, Tonstad

101

Flekkefjord og Kvinesdal

Torsdag

3.mar

19.30

Torvløbakkan Gard, Kvinesdal

102

Lyngdal og Farsund

Onsdag

2.mar

19.30

Vestheim, Lista Fly og NP

103

Mandal og Marnardal

Torsdag

3.mar

19.30

Kloster Holum

104

Audnedalen

Onsdag

2.mar

19.30

Vigmostad Bedehus

105

Kristiansand og Vennesla

Tirsdag

1.mar

19.30

Finsland Bedehus

106

Åseral og Hægebostad

Mandag

28.feb

19.30

Nostalgilåven, Eiken

107

Setesdal

Mandag

28.feb

19.30

Revsnes Hotell, Byglandsfjord

108

Grimstad, Lillesand, Birkenes

Tirsdag

1.mar

19.30

Eikeli Leirsted, Froland

109

Aust i Agder

Tirsdag

1.mar

19.30

Eikeli Leirsted, Froland