Medlemsmøte med tema inntransport Molde/Fræna

Nov
På Skarstua

Kretsutvala for Tingvoll/Sunndal/Nesset, Hustadvika og Aukra/Midsund/Sandøy/Molde/Gjemnes/Kristiansund inviterer medlemane til informasjonsmøte om ny inntransportmodell tysdag 19.11 kl 19.30 på Skarstua.
 
Nortura Region Midt er i ferd med å innføre ein inntransportmodell der datterselskapet Notra overtek ansvaret for inntransporten i region Midt, når dei eksisterande avtalane med dyretransportørane går ut i 2021.
 
Det blir orientering ved regionsjef Roy Albertsen og leiar i regionutval Midt-Norge Lars Morten Rosmo.
 
Møtet startar med servering.
 
Velkomen! 
 
Med venleg helsing kretsleiarane:

  • Hustadvika: Torill Farstad Vågen, tlf. 98086007
  • Tingvoll/Sunndal/Nesset: Lars Arne Reitan, tlf. 41374692
  • Aukra/Midsund/Sandøy/Molde/Gjemnes/Kristiansund: Jorunn Karin Kvernen, tlf. 41548905