Midt-Norsk kjøttkonferanse, Stjørdal

Feb
Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal
  • (1 Feb)
  • (2 Feb)

Påmelding her og i bunn!

Program, pdf.

Invitasjon, pdf.

Profil på Facebook

Arrangementet Midtnorsk kjøttkonferanse  

Oppfordrer alle til å gå inn på arrangementet og inviter alle aktuelle venner. Og del gjerne profilen også.

Under arrangementet er det mulig å klikke på «billetter». Da kommer man rett inn i påmeldingsskjemaet. 

QR-kode påmeldingeller no.surveymonkey.com/r/midtnorsk