Møte i Fagutvalg fjørfekjøtt

mar
Teamsmøte

Fagutvalg fjørfekjøtt har planlagt dato for møter tom september; 

  • 15. mar (kl. 13-15, Teams)
  • 8. mai (kl. 9 -11.30, Teams)
  • 3. juni (heldag Schweigaards gate)
  • 21. aug (kl. 9-11, Teams)
  • 4. sept (kl. 9-11, Teams)
  • 13. sept (kl. 9.11.30, Teams)

Fagutvalgene i Nortura