Søk:

Verktøylinje

Nybrukerdag på Rudshøgda

Dato:
26.04.18 - 26.04.18
Varighet:
Kl. 10.00 - 15.00
Arrangør:
Nortura
Sted:
Nortura Rudshøgda

Innbydelse til nybrukerdag på Rudshøgda og Otta

Vi ønsker å invitere alle nybrukere på gris og storfe til åpne dager på Rudshøgda og Otta

 • Tirsdag den 24. april 2018 - Otta anlegg
 • Torsdag den 26. april 2018 -  Rudshøgda
 • Tirsdag den 8. mai 2018 - Rudshøgda

Program for dagen på Otta

 • Kl. 10.00 Oppmøte
 • Fabrikkorientering
 • Omvisning
 • Lunsj
 • Info fra team storfe 
 • Kl.13.00 Møteslutt

Program for dagen på Rudshøgda

 • Kl. 10.00 Oppmøte
 • Kl. 10.15 Fabrikkorientering
 • Kl. 11.15 Omvisning i anlegget
 • Kl. 12.30 Lunsj
 • Kl. 13.15 Orientering fra tillitsvalgtsiden
 • Kl. 13.45 Orientering fra livdyravdelingen v/ Arne Frogner
 • Kl. 14.00 Info fra Team Gris og Storfe
 • Kl. 15.00 Møteslutt

På grunn av bespisning ber vi om påmelding innen den 16. april 2018 på e-post til medlem@nortura.no eller ved å ringe Nortura Medlemssenter på telefon 48 12 04 00 (Merk at det ikke er mulig å sende SMS til dette telefonnummeret)

Husk å si ifra hvilken dag dere kommer.

Kontaktpersoner på selve dagen

 • Geir Olav Hagen tlf. 918 40 210 Otta
 • Kjersti Norin tlf. 901 85 079 Otta
 • Eli Berven tlf. 918 29 063 Rudshøgda

Vel møtt!