Orienteringsmøte for Norturaeiere, Gol

okt
Pers Hotel, Gol

På bakgrunn av utvikling i smittesituasjonen og myndighetenes innskjerpede smitteverntiltak, har Norturas tillitsvalgte i Hallingdal og Numedal besluttet å utsette informasjonsmøtet som var planlagt mandag 17. august til onsdag 21. oktober (gitt at smittesituasjonen er under kontroll). Beslutningen ble tatt i samråd med kommunehelsetjenesten i Gol.

Agenda:

  • Orientering om arbeidet med plan for framtidig industristruktur. Styreleder Trine H Vaag og visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen deltar

Etter orienteringene vil det bli ordskifte med spørsmål og kommentarer.

Møtet vil bli gjennomført i tråd med de retningslinjene og den forskriften som myndighetene har pålagt i forbindelse med arrangementer i forbindelse med Covid19.

Det vil bli registrert deltakelse ved ankomst og det vil bli tatt bilder i forbindelse med møtet, slik at man i ettertid har oversikt over hvem som satt hvor under møtet. Dette gjøres for enkelt å kunne gjennomføre smittesporing ved behov. Bildene vil bli slettet etter 14 dager.

Dersom du har luftveissymptomer eller andre sykdomssymptomer kan du dessverre ikke komme til møtet.

Vær oppmerksom på at smittesituasjonen kan endres raskt og det på kort varsel kan komme.

beslutninger som hindrer gjennomføring av møtet. Det vil i så fall bli gjennomført et digitalt møte på samme tidspunkt, og det sendes da egen invitasjon til dette med SMS-varsel.

Alle Norturaeiere, uavhengig av produksjon, er hjertelig velkommen. Representanter for fylkeslagene av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag blir også invitert.

Med vennlig hilsen Nortura SA

Else Horge Asplin
Leder krets 116
Flå, Nes, Gol og Hemsedal
Lars M Løyte
Leder krets 117
Ål og Hol 
Kjell Terje Løwer
Leder krets 118
Numedal

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes