Søk:

Verktøylinje

Saueskolen i Vesterålen, Sortland

Dato:
06.03.18 - 06.03.18
Varighet:
Info kommer
Arrangør:
Prosjektet "Kjøtt i Nordland"
Sted:
Info kommer

Prosjektet "Kjøtt i Nordland" arrangerer sauskolen i Vesterålen

Målgruppen er produsenter som ønsker å satse på sau og de som driver med sau i Lofoten og Vesterålen, men deltagere utenfor regionen er også velkomne. Det egner seg like godt for nye som erfarne produsenter.

Målet er å sette deltakerne i stand til å drive med lønnsomt sauehold basert på lokale ressurser. Vi satser på en god kombinasjon med fjøsbesøk, foredrag og erfaringsutvekslinger blant deltakerne.

Dette er et samlingsbasert opplegg med 2 samlinger

  • Samling 1: 10. februar på Nylandsloftet hos John Arne og Heidi Nyland med tema fjøsbesøk, økonomi, fôring, markedssituasjon og avl.
  • Samling 2: 6. mars med tema ull, videreforedling, sykdom, helse og lamming. Egen invitasjon kommer senere.

Påmelding innen 6/2-18 og eventuelle spørsmål til linn.hege.engen@nortura.no