Slakteribesøk og klassifiseringskurs på Nortura Gol 

Jan
Nortura Gol 

Til storfeprodusenter i krets 119, Modum, Sigdal, Krødsherad, Ringerike og Hole

Slakteribesøk og klassifiseringskurs på Nortura Gol

  • Gjennomgang av ny klassifiserings metode storfe, lengdemåling
  • Lunsj
  • Nøkkeltall fra storfekjøttkontrollen i egen besetning

Påmelding til Johan Kopland tlf. 415 63 091 innen 18. januar

Hilsen Kretsutvalget i krets 119