Teamsmøte for Nordland, Troms og Finnmark m/ tema Innsett av sau

nov
Teamsmøte

Torsdag 5 november klokka 19:00: - Tema innsett

  • Kl 19:00-19:15 – oppstartseremoni NOBÆÆÆMBEEER Linn Hege Engen- Nortura tar over:
  • Kl 19:15-20:00 - Avsining og fraskilling med fokus på beitekvalitet og tilvekst på lam. Holdutvikling på voksne søyer
  • Kl 20:00-20:15 – pause
  • kl 20:15-21:00 - Utvalg av påsettlam, valg av vær og utsjalting av gamle søyer.

 (Både NKS og villsau omtales)

Husk påmelding til det aktuelle Teamsmøte på SMS til48184782 eller 47665959 så får du tilsendt en møtelink for å komme med på det aktuelle møte.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes