Urfe seminar Moi 2021

okt
Gardsbesøk og MOI hotell, Rogaland

Program:

Sundag 17. oktober

 • 12.00 Gardsbesøk på Løyning gard. Enkel servering. (ammeku, oksar og eiget salg av kjøt frå Vestlandsk raudkolle-kyr)
 • Ca 13.45 Gardsbesøk Haugland gard (mjølkeproduksjon på Vestlandsk raudkolle-kyr)
 • Ca 15.00 Gardsbesøk Knut Thunheim (Vestlandsk raudkollekyr. Livdyromsetning, informasjon frå Raudkollelaget)
  Etterpå dreg vi til Moi hotell
 • 18.00 Fjellbeite-berekraftig fôr (Yngve Rekdal, Nibio)
 • 19.00 Informasjon frå Vestlandsk fjordfelaget

Måndag 18. oktober, MOI hotell

 • Frå 09.30 Registrering, kaffe
 • 10.00 Åpning, velkomst v/ Eli Serigstad (Fylkesmannen i Rogaland)
 • 10.20  Ryfylke-kokken Frode Selvaag: Matopplevingar med lokal forankring
 • 11.00 Urfe informasjon v/ Ola Hammer Langleite (litt om slakteordning, status, utvikling, forskning og fakta rundt dei norske landrasene)
 • 11.40 Beinstrekk
 • 11.50 Kva seier dei gode kokkane om Urfe ? Kenneth Austrheim (Nortura PROFF)
 • 12.30 Lunsj
 • 14.00 Økonomi i ekstensiv mjølkeproduksjon med landraser (Edvin Vestvik, Tine Vestland)
 • 14.45 Foring i mjølkeproduksjon med landraser (Bengt Egil Elve, Nortura)
 • 15.45 Beinstrekk
 • 16.00 Foring i kastrat- og okseoppdrett med gamle kurasar (Bengt Egil Elve, Nortura)

Pris for seminar: 500,- kr pr pers. Inkluderer lunsj måndag og program begge dagar

Overnatting kr 1290,-/ 990,- pr pers for hhv enkelt-/dobbeltrom

Påmelding innan 8. oktober til ola@olahammer.no eller tlf. 916 09 081.

Nortura URFE