Vinterlunsj - Eiermøter Oppdal og Berkåk

mar
Stasjonen Cafè & Spiseri, Berkåk

Kretsutvalget i Oppdal og Rennebu inviterer eierne i kretsen til 2 eiermøter

Møte 1 – Oppdal

Tid: 23. mars kl 11.00 – ca 14.00
Sted: Oppdal turisthotell

Program:

 1. Eierinitiativet
  Dette er en konkurranse mellom kretsene i Midt-Norge i f.t. å komme opp med de beste forslagene til hvordan vi kan tjene penger på norsk landbruk sine konkurransefordeler. Rett og slett en idédugnad.
 2. Bærekraft
  Kanskje et litt ullent begrep for mange.
  Ansvarlig for bærekraft i Nortura, Cecilie Arnesen Hultmann, vil gi dere et engasjerende og spennende innblikk i hvordan bærekraft kan bli ett av våre sterkeste kort. Hvordan utvikler verden seg, hvordan påvirker det behovet for mat og hva er de store forskjellene på norsk og import? Hva gjør Nortura for å få frem budskapet og hva bør vi som enkeltbønder gjøre?

Møte 2 – Berkåk

Tid: 29. mars kl 10.30 – ca 13.30
Sted: Stasjonen Cafè & Spiseri

Program:

 1. Orientering fra tilførsel/rådgivning/livdyr
  Ansvarlig for tilførsel, rådgivning og livdyr i Nortura, Karin M. Røhne, orienterer.
  Hun er spesielt bedt om å fortelle om utfordringene som har medført skyving av slakt og om livdyrsituasjonen på storfe.
 2. Eierinitiativet
  Se beskrivelse under sak 2 på Oppdalsmøtet

Håper mange tar seg tid til få litt påfyll – både mht mat og fag.

Og kom gjerne på begge møtene

Det serveres lunsj

Velkommen!

Hilsen kretsutvalget i krets 44 Oppdal og Rennebu