Kviger og kyr for salg i Vest

(05.04.18) Her finn du et utvalg av kviger og kyr for salg i Vest-regionen. Ved innkjøp vær observang på både Brsv/Bcov (kontrollprogram) og klauvhelse. Om du velg kjøpe fra andre forlang veterinær attest med godkjent klauvstatus osv. Robuste innmeldinger av eldre livkalv og ungkviger. Ta kontakt  om spørsmål.

Dyr for salg:

Stad Avd Merknad Ref
Noredalen, Sandnes Forus økologiske livkviger,ungkviger 77054
Klepp Forus lakterende/drektige 70501
Selåsvatn Forus lakterende, drektige (grønn/grønn) 44326
Lyngdal Forus kvige v1k 071217 74094
Bryne Forus kvige v1k 250118 78979
Bryne Forus 5 stk nyklava kviger avd 30-35 l, god klauvhelse,robot klar 78872
Nærbø Forus 4-5 stk lakterende ku/kvige robot/løsdrift god klauvhelse 97595
Sandnes Forus 2 stk nrf/Hol kalva høst 2017, dm 25-30 l, god klauvhelse 76134
Sandnes Forus 2 stk kvige NRF v1k feb/mars, god genetikk, grønn status Brsv/Bcov 76483
Heskjestad Forus 3 stk, 1 stk kalva 171217, 2 stk vente kalv asap. Avikling 77077
sør/vest Norge   betydelige mengder med kalver/ungkviger fra ca 7-15 mnd, noen også bedekt  
Helleland Forus 4-5 stk NRF kvige/ku lakterende/drektig selges jan 2018 pga besetningsavikling. Gode dyr! 75832
sør/vest Norge   ungkviger/kviger av mange raser/kryssinger født 2016-2017  
Stavanger Forus 1 kvige nrf v1k 151217 76722
Lyngdal Forus 1 nrf v1k 071217 74094
Nærbø Forus 6 nrf ungkviger født fra 100816-100917, avlsverdi +7-+19, bra dyr 70908
Tau Forus 3 stk NRF, v1k fra 110118-230418 74384
Kvinesdal Forus ca 9 stk NRF kviger, god avstamming v1k fra 101117-181217 70570
Sira Forus 2 kviger NRF, v1k  mnd skifte nov/des 2017 71578
Finnøy Forus 9 stk NRF, NRF/Holstein ungkviger med god avstamming født 130516-020117  
Bjerkreim Forus 14 stk bed v1k fra 220818-080119 melkerase nrf,holstein,brown swiss. Avvikling, god avstamming 77555
Øyslebø Forus 1 stk NRF drektig v1k 290318 73213
Arendal Forus 2 stk NRF 1k nov 2017, grønn Brsv/bcov, løsdrift. Bra dyr ! 40578
Åseral Forus 1 kvige nrf kalva des 2017, bed feb 2018, dm 25 l. Grønn status 73385
Eiken Forus 3 stk NRF kvige, bed m gardsokse, v1k ukjent (vinter-vår 2018) 98305
Jæren Forus ulike varianter lakterende ku/kvige til bås eller løsdrift  
Øvrebø Forus 5-10 stk lakterende kvige/ku. Løsdrift/robot 70531
       
Fister Forus 3 kyr, 1 vk feb, 2 vk juni NRF 75465
       
       
       


Markedet har endret seg en del den siste tiden. Det har nok med tiden å gjøre,en sommer med relativt dårlige beiteforhold viser igjen på levert melk.Dette har igjjen ført til at vi hadde en periode med underskudd på gode lakterende dyr. Dette er nå litt i endring å markedet er i ferd med å balanseres.

Over ligger et utvalg av dyr som for tiden er meldt inn. Nytt av året så langt er robuste innmeldinger av eldre livkalver og ungkviger. Vær OBS! på digital dermatitt/klauvspalteflegmone og kontrollprogram for BRSV/BCoV. Det er en fordel for alle parter at avlsdyr/besetninger kontrolleres av veterinær før henting/levering. Vi får stadig innmeldt en del lakterende dyr som er i god produksjon. Trenden er videre at om kjøper treng flere dyr ønskes det kjøpt inn fra ferrest mulig besetninger for å redusere smittefaren.

Ta kontakt om du/dere har underskudd, ønskes mer informasjon kontakt oss formidlere på Forus.

Ta kontakt med livdyrformidlarane om du har dyr for salg eller ønsker å kjøpe.

Ønsker en å se dyra avtales dette på forhand med selger/formidler. Det meste av disse dyra er klar for snarlig levering/henting.

Kontakt i Sør-Vest:

Tlf: 48 12 04 00  + tastevalg 2. (andre Livdyrhenvedelsar)

Kontaktperson i Førde: Bjarte Hundvebakke, 48 12 04 00 + tastevalg 2.