Søk:

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Vest

Her finn du et utvalg av kviger og kyr for salg i Vest-regionen. . Ved innkjøp vær observang på både Brsv/Bcov (kontrollprogram) og klauvhelse. Om du velg kjøpe fra andre forlang veterinær attest med godkjent klauvstatus osv Robuste innmeldinger av eldre livkalv og ungkviger Ta kontakt om spørsmål.

Dyr for salg:

Stad   avd Merknad Ref
Noredalen, Sandnes   Forus økologiske livkviger,ungkviger 77054
Klepp   Forus lakterende/drektige 70501
Selåsvatn   Forus lakterende, drektige (grønn/grønn) 44326
Lyngdal   Forus kvige v1k 071217 74094
     
Bryne   Forus kvige v1k 250118 78979
Bryne   Forus 5 stk nyklava kviger avd 30-35 l, god klauvhelse,robot klar 78872
Nærbø   Forus 4-5 stk lakterende ku/kvige robot/løsdrift god klauvhelse 97595
Sandnes   Forus 2 stk nrf/Hol kalva høst 2017, dm 25-30 l, god klauvhelse 76134
Sandnes   Forus 2 stk kvige NRF v1k feb/mars, god genetikk, grønn status Brsv/Bcov 76483
Heskjestad   Forus 3 stk, 1 stk kalva 171217, 2 stk vente kalv asap. Avikling 77077
sør/vest Norge     betydelige mengder med kalver/ungkviger fra ca 7-15 mnd, noen også bedekt  
Helleland   Forus 4-5 stk NRF kvige/ku lakterende/drektig selges jan 2018 pga besetningsavikling. Gode dyr! 75832
sør/vest Norge     ungkviger/kviger av mange raser/kryssinger født 2016-2017  
Stavanger   Forus 1 kvige nrf v1k 151217 76722
Lyngdal   Forus 1 nrf v1k 071217 74094
Nærbø   Forus 6 nrf ungkviger født fra 100816-100917, avlsverdi +7-+19, bra dyr 70908
Tau   Forus 3 stk NRF, v1k fra 110118-230418 74384
Kvinesdal   Forus ca 9 stk NRF kviger, god avstamming v1k fra 101117-181217 70570
Sira   Forus 2 kviger NRF, v1k  mnd skifte nov/des 2017 71578
Finnøy   Forus 9 stk NRF, NRF/Holstein ungkviger med god avstamming født 130516-020117  
Bjerkreim   Forus 14 stk bed v1k fra 220818-080119 melkerase nrf,holstein,brown swiss . Avvikling , god avstamming 77555
Øyslebø   Forus 1 stk NRF drektig v1k 290318 73213
Arendal   Forus 2 stk NRF 1k nov 2017, grønn Brsv/bcov, løsdrift. Bra dyr ! 40578
Åseral   Forus 1 kvige nrf kalva des 2017, bed feb 2018, dm 25 l. Grønn status 73385
Eiken   Forus 3 stk NRF kvige, bed m gardsokse, v1k ukjent (vinter-vår 2018) 98305
Jæren   Forus ulike varianter lakterende ku/kvige til bås eller løsdrift  
Øvrebø   Forus 5-10 stk lakterende kvige/ku. Løsdrift/robot 70531
         
Fister   Forus 3 kyr, 1 vk feb, 2 vk juni NRF 75465
         
         
         


Markedet har endret seg en del den siste tiden. Det har nok med tiden å gjøre,en sommer med relativt dårlige beiteforhold viser igjen på levert melk.Dette har igjjen ført til at vi hadde en periode med underskudd på gode lakterende dyr. Dette er nå litt i endring å markedet er i ferd med å balanseres.

Over ligger et utvalg av dyr som for tiden er meldt inn. Nytt av året så langt er robuste innmeldinger av eldre livkalver og ungkviger. Vær OBS! på digital dermatitt/klauvspalteflegmone og kontrollprogram for BRSV/BCoV. Det er en fordel for alle parter at avlsdyr/besetninger kontrolleres av veterinær før henting/levering. Vi får stadig innmeldt en del lakterende dyr som er i god produksjon. Trenden er videre at om kjøper treng flere dyr ønskes det kjøpt inn fra ferrest mulig besetninger for å redusere smittefaren.

Ta kontakt om du/dere har underskudd, ønskes mer informasjon kontakt oss formidlere på Forus.

Ta kontakt med livdyrformidlarane om du har dyr for salg eller ønsker å kjøpe.

Ønsker en å se dyra avtales dette på forhand med selger/formidler. Det meste av disse dyra er klar for snarlig levering/henting.

Kontakt i Sør-Vest:

Tlf: 481 20 400  + tastevalg 2. (andre Livdyrhenvedelsar)

Kontaktperson i Førde: Bjarte Hundvebakke: 481 20 400 + tastevalg 2.