Søk:

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg område Tønsberg

(24.05.18.18) Utvalg av drektige kyr og kviger i tilførselsområde Tønsberg.

 

 

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.
kalving

Ins.

Avls-
verdi

Ref.
nr
Holstein Rakkestad       Ku i prod.  Ring ved interesse     251
NRF Skjeberg 58 03.04.16 e.o

bedekt med e.o 23.09.ØKO

    374
NRF Skjeberg 61 24.05.16 e.o

Sluppet med e.o 23.09. ØKO

    374
NRF Skjeberg 64 10.06.16 e.o Sluppet med e.o 16.11 ØKO     374
NRF Skjeberg 67 16.06.16 e.o Sluppet med e.o 20.12.ØKO     374
NRF Skjeberg 70 09.01.16 e.o Sluppet med e.o 20.12.ØKO     374
NRF Lierskogen 671 14.01.16 11078 26.08.18 11876 16 385
NRF

Gjerstad

261 13.12.15 10909 20.09.18 11845 -1 393
NRF Gjerstad 301 07.05.16 11641 24.09.18 11863 -4 394
NRF Rakkestad       Ku i prod. Ring ved interesse     395
NRF Skjeberg       Kviger. Ring ved interesse     396
NRF Tomter 885 28.06.16 11039 02.08.18. 11833 17 399
NRF Skedsmo 1323 01.09.14 10579 25.05.18 11821 21 402
NRF Skedsmo 1431 24.01.16 10923 Ku i prod.   24 403
NRF Hemsedal 591 23.03.16 11636 15.07.18 11845 1 404
NRF Hemsedal 581 10.01.16 10923 19.07.18 11856 12 405
NRF Torpo 373 20.11.16 11647 03.10.18 11863 -1 406
NRF Torpo 333 13.11.16 11647 17.10.18 11873 1 407
NRF Torpo 334 23.12.16 11048 24.10.18 11881 12 408
NRF Topro 370 16.10.16 11740 15.11.18 11822 1 409
NRF Ramnes 1886 16.01.16 11649 10.07.18 11809 1 410
NRF Tinn 314 17.07.16 11060 10.11.18 11858 12 411
NRF Tinn 312 22.06.16 11583 16.10.18 11863 -3 412
NRF Tinn 650 11.08.16 11699 10.10.18 11858 1 413
NRF Tinn 652 08.09.16 11668 16.11.18 11848 0 414
NRF Tinn 725 03.11.16 10801 26.10.18 11862 1 415
NRF Tinn 717 10.10.16 11646 13.11.18 11858 3 416
NRF Tinn 653 14.09.16 11656 03.11.18 11862 -1 417
NRF Gjerstad 505 02.09.16 10801 25.10.18 11822 12 418
NRF Gjerstad 137 26.08.16 10971 25.10.18 11862 12 419
NRF Gjerstad 263 22.05.16 11582 22.11.18 11845 10 420
NRF Marker 731 01.09.16 11147 02.08.18 11851 2 421
NRF Marker 721 20.05.16 11060 18.07.18 11863 21 422
NRF Marker 722 24.05.16 11674 12.07.18 11822 16 423
NRF Lierskogen 1615 03.08.15 11033 14.10.18 11872 27 424
NRF Lierskogen 419 04.05.16 11658 20.10.18 11854 4 425
NRF Lierskogen 420 27.05.16 10914 23.10.18 11863 8 426


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi Ref.nr
NRF Østfold   2017 e.o .e.o

flere kviger i ulike aldersgrupper.

øko

168
NRF Østfold 678 24.05.17 11033 10544 15 169
NRF Østfold 679 05.07.17 11312 11028 9 170
NRF Østfold 680 19.07.17 11782 10704 13 171
NRF Østfold 681 25.07.17 11759 11138 8 172
NRF Østfold 682 24.08.17 11471 73505   173
NRF Drangedal 431 20.10.17 11471 10876 15 174
NRF Drangedal 432 11.10.17 11809 11517 24 175
NRF Drangedal 439 13.01.18 11809 10982 19 176
NRF Beito 227 31.10.17 11801 10909 20 177
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 179
NRF Halden   2017 e.o e.o Flere kviger i ulik alder 180
NRF Skjeberg   2017 e.o e.o Flere kviger i ulik alder 181
NRF Svinndal 685 14.11.17 11801 11039 15 182
NRF Svinndak 687 06.01.18 11308 11564 8 183
NRF Svinndal 688 12.01.18 11809 11070 26 184
NRF Sigdal 545 13.07.17 11759 10923 16 185
NRF Sigdal 559 18.08.17 11812 11377 23 186
NRF Sigdal 566 04.09.17 11803 10857 3 187
NRF Sigdal 570 08.10.17 11789 11470 25 188
NRF Sigdal 572 05.11.17 11685 11039 8 189
NRF Sigdal 573 10.11.17 11785 10617 18 190
NRF Ål 226 14.11.17 11685 11372 5 191
NRF Ål 228 18.11.17 11786 11604 22 192
NRF Ål 229 28.11.17 11786 10556 23 193
NRF Ål 230 03.12.17 11801 11626 19 194


Ta kontakt med undertegende hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: