Kviger og kyr for salg området Tønsberg

(20.08.2018) Utvalg av drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

Ref.
nr
Holstein Rakkestad       Ku i prod.  Ring ved interesse     251
NRF Torpo 373 20.11.16 11647 03.10.18 11863 -1 406
NRF Torpo 333 13.11.16 11647 17.10.18 11873 1 407
NRF Torpo 334 23.12.16 11048 24.10.18 11881 12 408
NRF Topro 370 16.10.16 11740 15.11.18 11822 1 409
NRF Tinn 314 17.07.16 11060 10.11.18 11858 12 411
NRF Tinn 312 22.06.16 11583 16.10.18 11863 -3 412
NRF Gjerstad 137 26.08.16 10971 25.10.18 11862 12 419
NRF Gjerstad 263 22.05.16 11582 22.11.18 11845 10 420
NRF Lierskogen 1615 03.08.15 11033 14.10.18 11872 27 424
NRF Lierskogen 419 04.05.16 11658 20.10.18 11854 4 425
NRF Lierskogen 420 27.05.16 10914 23.10.18 11863 8 426
NRF Trøgstad 1375 23.07.16 11078 10.10.18 11862 19 429
NRF Trøgstad 1377 02.08.16 11685 15.10.18 11826 8 430
NRF Modum 229 13.03.16 11652 02.02.19 11863 7 432
NRF Modum 234 16.09.16 11706 01.12.18 11866 4 434
NRF Gol 386 04.09.15 11572 19.12.18. Ku 11878 33 450
NRF Gol 369 02.12.15 11624 31.01.19. Ku 11893 14 451
NRF/lim Skjeberg 601 21.06.16 72153 25.01.19 11851 - 455
NRF Skjeberg 602 17.09.16 11147 14.11.18 11872 9 456
NRF Skjeberg 603 23.11.16 10795 21.01.19 11892 19 457
NRF Skjeberg 604 27.11.16 11682 28.12.18 11881 10 458


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi Ref.nr
NRF Østfold   2017 e.o .e.o

flere kviger i ulike aldersgrupper. Øko

168
NRF Beito 227 31.10.17 11801 10909 20 177
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 179
NRF Skjeberg   2017 e.o e.o Flere kviger i ulik alder 181
NRF Ål 226 14.11.17 11685 11372 5 191
NRF Ål 228 18.11.17 11786 11604 22 192
NRF Ål 229 28.11.17 11786 10556 23 193
NRF Ål 230 03.12.17 11801 11626 19 194
NRF Ramnes 1950 24.01.17 11572 11243   195
NRF Ramnes 1954 12.02.17 11572 10617 11 196
NRF Ramnes 1963 29.03.17 11649 10556 7 197
NRF Enebakkneset 1112 13.07.17 11782 11368 9 236
NRF Enebakkneset 1118 10.08.17 11803 10852 7 237
NRF Enebakkneset 1121 03.09.17 11780 11538 9 238
NRF Enebakkneset 1128 27.11.17 11763 10468 9 239
NRF Enebakkneset 1140 10.02.18 11773 11232 10 240
NRF Enebakkneset 1143 28.02.18 11833 11032 15 241
NRF Hjartdal 249 24.01.18 11817 11633 15 242
NRF Hjartdal 252 20.03.18 11825 10876 9 243
NRF Hemsedal 765 17.03.18 11284 10465 10 244
NRF Hemsedal 761 11.02.18 11284 10918 14 245
NRF Hemsedal 763 13.03.18 11782 10923 11 246
NRF Ål 247 02.09.17 11813 11060 19 247
NRF Ål 250 21.09.17 11780 10909 9 248
NRF Ål 252 24.09.17 11809 10876 17 249
NRF Ål 254 18.10.17 11780 11555 13 250


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: