Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(05.04.2019) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Oslo 154 03.02.16 11631 Ku i prod.     13 Grønn 549
NRF Grimstad 1464 11.12.16 10971 Ku i prod.   9 Grønn 552
NRF Grimstad 1474 19.01.17 11078 Ku i prod.   8 Grønn 553
NRF Grimstad 1473 13.01.17 11312 Ku i prod.   9 Grønn 554

 

Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Arendal 798 31.08.16 e.o mars e.o. hereford -9 Grønn 547
NRF Arendal 800 16.09.16 e.o mars e.o hereford -6 Grønn 548

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 Grønn 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 Grønn 179
NRF Eidsvoll 1015 08.07.17 11763 10781 6 Rød 260
NRF Eidsvoll 1017 11.07.17 11763 10704 8 Rød 261
NRF Eidsvoll 1031 11.09.17 22037 10704 10 Rød 263
NRF Eidsvoll 1040 19.11.17 11782 11183 8 Rød 264
NRF Degernes 315 11.08.17 11685 10682 6 Grønn 265
NRF Degernes 317 16.08.17 11801 10544 11 Grønn 266
NRF Degernes 318 21.10.17 11308 11208 17 Grønn 267


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: