Kviger og kyr for salg området Tønsberg

(24.09.2018) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
Holstein Rakkestad       Ku i prod.         251
NRF Gol 386 04.09.15 11572 19.12.18 11878 33 Grønn 450
NRF Gol 369 02.12.15 11624 31.01.19 11893 14 Grønn 451
NRF  Gol 183 18.11.14 10876 31.10.18 11848 -2 Rød 494
NRF Gol 178 17.10.13 10673 04.11.18 11864 -1 Rød 495
NRF Gol 191 17.11.15 11039 29.11.18 11855 20 Rød 497
NRF Gol 360 15.09.14 10876 30.12.18 11872 7 Rød 498
NRF Gol 177 06.10.13 11327 13.01.19 11885 6 Rød 499
NRF Gol 182 02.11.14 10909 13.01.19 11881 7 Rød 501
NRF Gol 190 23.10.15 11612 15.03.19 11891 10 Rød 504

 

Innmeldte drektige kviger

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Gjerstad 263 22.05.16 11582 22.11.18 11845 10 Grønn 420
NRF Modum 229 13.03.16 11652 02.02.19 11863 7 Rød 432
NRF Modum 234 16.09.16 11706 01.12.18 11866 4 Rød 434
NRF/lim Skjeberg 601 21.06.16 72153 25.01.19 11851 - Rød 455
NRF Skjeberg 602 17.09.16 11147 14.11.18 11872 9 Rød 456
NRF Skjeberg 603 23.11.16 10795 21.01.19 11892 19 Rød 457
NRF Skjeberg 604 27.11.16 11682 28.12.18 11881 10 Rød 458
NRF Drammen 1130 20.08.16 11679 07.01.19 11848 6 Rød 472
NRF Drammen 318 29.12.16 11078 13.01.19 11833 15 Rød 473
NRF Skien 1074 20.08.16 11033 12.10.18 11881 17 Rød 481
NRF Skien 1078 03.09.16 11039 20.11.18 11881 12 Rød 487

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Østfold   2017 e.o .e.o

flere kviger i ulik alder. Øko

Rød 168
NRF Beito 227 31.10.17 11801 10909 20 Grønn 177
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 Grønn 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 Grønn 179
NRF Skjeberg   2017 e.o e.o Flere kviger i ulik alder Rød 181
NRF Ramnes 1950 24.01.17 11572 11243   Rød 195
NRF Ramnes 1954 12.02.17 11572 10617 11 Rød 196
NRF Ramnes 1963 29.03.17 11649 10556 7 Rød 197
NRF Enebakkneset 1112 13.07.17 11782 11368 9 Rød 236
NRF Enebakkneset 1118 10.08.17 11803 10852 7 Rød 237
NRF Enebakkneset 1121 03.09.17 11780 11538 9 Rød 238
NRF Enebakkneset 1128 27.11.17 11763 10468 9 Rød 239
NRF Holmestrand 1598 06.08.17 11782 10579 16 Rød 251
NRF Holmestrand 1599 25.08.17 11782 10704 13 Rød 252
NRF Holmestrand 1701 28.08.17 11685 11387 9 Rød 253
NRF Holmestrand 1702 14.09.17 11685 11303 11 Rød 254
NRF Holmestrand 1703 20.09.17 11335 11308 22 Rød 255
NRF Holmestrand 1708 04.12.17 11803 10704 12 Rød 256
NRF Holmestrand 1711 31.12.17 11782 11033 19 Rød 257
NRF Holmestrand 1714 31.01.18 11826 11487 17 Rød 258
NRF Holmestrand 1723 04.05.18 11856 11378 20 Rød 259
NRF Eidsvoll 1015 08.07.17 11763 10781 6 Rød 260
NRF Eidsvoll 1017 11.07.17 11763 10704 8 Rød 261
NRF Eidsvoll 1028 18.08.17 11763 10544 8 Rød 262
NRF Eidsvoll 1031 11.09.17 22037 10704 10 Rød 263
NRF Eidsvoll 1040 19.11.17 11782 11183 8 Rød 264


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: