Kviger og kyr for salg området Tønsberg

(13.11.2018) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
Holstein Rakkestad       Ku i prod.         251
NRF Revetal 1315 31.01.14 10617 13.01.19 11871 - Rød 525
NRF Revetal 1296 18.01.13 10624 16.02.19 11848 - Rød 526
NRF Revetal 887 20.02.13 e.o 13.01.19 11874 - Rød 527
NRF Revetal 940 27.01.14 e.o 26.02.19 11866 - Rød 528
NRF Hemsedal 90 30.12.11 11122 Ku i prod.   -6 Rød 539
NRF Hemsedal 521 16.11.12 28006 Ku i prod.   9 Rød 540
NRF Hemsedal 190 06.11.14 11482 Ku i prod.   -3 Rød 541
NRF Hemsedal 191 24.05.15 11033 24.12.18 11892 22 Rød 542
NRF Hemsedal 666 14.10.15 11048 28.01.18 11848 13 Rød 543

 

Innmeldte drektige kviger

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Skien 1078 03.09.16 11039 20.11.18 11881 12 Rød 487
NRF Degernes 309 29.11.16 11687 25.05.19 11863 3 Grønn 524
NRF Drammen 1140 13.12.16 11078 23.02.19 11863 11 Rød 532
NRF Drammen 332 12.01.17 11033 Mars e.o. 12 Rød 533
NRF Drammen 476 29.12.16 11060 Mars e.o. 4 Rød 534
NRF Drammen 331 12.01.17 11033 Mars e.o. 12 Rød 535
NRF Drammen 1143 11.01.17 11558 Mars e.o. 7 Rød 536
NRF Drammen 1144 20.01.17 11229 Mars e.o. 6 Rød 537
NRF Drammen 478 24.01.17 11312 Mars e.o. 12 Rød 538

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 Grønn 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 Grønn 179
NRF Enebakkneset 1118 10.08.17 11803 10852 7 Grønn 237
NRF Enebakkneset 1121 03.09.17 11780 11538 9   238
NRF Enebakkneset 1128 27.11.17 11763 10468 9 Rød 239
NRF Eidsvoll 1015 08.07.17 11763 10781 6 Rød 260
NRF Eidsvoll 1017 11.07.17 11763 10704 8 Rød 261
NRF Eidsvoll 1028 18.08.17 11763 10544 8 Rød 262
NRF Eidsvoll 1031 11.09.17 22037 10704 10 Rød 263
NRF Eidsvoll 1040 19.11.17 11782 11183 8 Rød 264
NRF Degernes 315 11.08.17 11685 10682 6 Grønn 265
NRF Degernes 317 16.08.17 11801 10544 11 Grønn 266
NRF Degernes 318 21.10.17 11308 11208 17 Grønn 267
NRF Lunde 385 19.01.18 11785 11546 11 Rød 268
NRF Lunde 386 25.01.18 11822 11039 15 Rød 269
NRF Lunde 388 06.03.18 11822 10965 12 Rød 270


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: