Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg, område Rudshøgda - Melkeraser

20.11.18. Tilførselsområdet Rudshøgda.

Utvalg av drektige kviger i tilførselsområde Rudshøgda

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Rudshøgda

 

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: