Forsinkelsesrente/kontraktsrente

(Sist endret 04.01.17) Gjeldende satser for forsinkelsesrente og kontraktsrente i Nortura SA. Norturas forsinkelsesrente er satt ned fra 9,00 % til 8,50 % med virkning fra 1. januar 2017.

Nortura SA følger Finansdepartementet sin fastsettelse av forsinkelsesrente når det gjelder ordinært kjøp av livdyr, varer, tjenester og forskudd.

  Gjeldende fra 1. januar 2017
Forsinkelsesrente 8,50 % p.a.


Kontraktsrente fastsettes av Nortura SA og omhandler kontraktkjøp av livdyr.

  Gjeldende fra 1. september 2016
Kontraktsrente 5,90 % p.a.


Rentebetingelsene for livdyrfinansiering er ikke gunstige sammenlignet med finansiering i bank, men det er det heller ikke ment å være. Nortura anbefaler sine medlemmer å finansiere sine livdyrkjøp i bank, for eksempel ved å benytte driftskredittordningen for landbruket.