Forsinkelsesrente/medlemsrente (kontraktsrente)

(Sist endret 08.07.20) Nortura SA følger Finansdepartementet sin fastsettelse av forsinkelsesrente når det gjelder ordinært kjøp av livdyr, varer, tjenester og forskudd.

Utvikling i disse er vist i tabellen under:

 

Gammel sats

Gjeldende fra 01.07.20

Forsinkelsesrente

9,5 % p.a.

8,0 % p.a.


Medlemsrente (kontraktsrente) fastsettes av Nortura SA og omhandler kontraktkjøp av livdyr.

Nortura SA tilbyr en gunstigere kontraktrente til sine medlemmer. Rentebetingelsene for livdyrfinansiering hos Nortura vil likevel være mindre gunstige sammenlignet med finansiering i bank, slik bør det også være. Nortura anbefaler sine medlemmer å finansiere sine livdyrkjøp i bank.

Medlemsrente beregnes 20 dager etter fakturadato, uavhengig av forfall.

Ta direkte kontakt med kreditt@nortura.no eller medlem@nortura.no dersom du skulle ha spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Relatert informasjon

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes