Forsinkelsesrente/medlemsrente (kontraktsrente)

(Sist endret 08.01.20) Gjeldende satser for forsinkelsesrente og medlemsrente (kontraktsrente) i Nortura SA. Med virkning fra 1. januar 2020 er forsinkelsesrenten økt med 0,25 %.

Nortura SA følger Finansdepartementet sin fastsettelse av forsinkelsesrente når det gjelder ordinært kjøp av livdyr, varer, tjenester og forskudd.

  Gammel sats Gjeldende fra 01.01.20
Forsinkelsesrente 9,25 % p.a. 9,50 % p.a.


Medlemsrente (kontraktsrente) fastsettes av Nortura SA og omhandler kontraktkjøp av livdyr.

  Gjeldende fra 01.01.19
Medlemsrente (kontraktsrente) 6,15 % p.a.


Rentebetingelsene for livdyrfinansiering er ikke gunstige sammenlignet med finansiering i bank, men det er det heller ikke ment å være. Nortura anbefaler sine medlemmer å finansiere sine livdyrkjøp i bank.

Medlemsrente beregnes 20 dager etter fakturadato, uavhengig av forfall.