Innmeldingsfrister

(Oppdatert 05.08.19) Innmeldingsfrister for slaktedyr til Nortura SA.

Innmeldingsfrister – vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Storfe på 7 ukers avtale
Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 5 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Se leveringsvilkår for detaljer rundt skyvetillegg

Innmelding på telefon 95 51 84 00 til medlemssenteret eller webinnmelding på Min side

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.
 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.