Priser retur- og nisjeslakt

(Sist endret 08.01.18) Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

Nortura har følgende avregningsmetode for returslakt:

  • Slaktet som tas i retur avregnes til sum kr. 0,- med en avregningslinje og en returlinje som utligner hverandre.
  • Returkostnaden (slaktekostnad) avregnes på en egen linje. MVA er ikke fradragsberettiget da dette er privatforbruk.

Nisjeslakt faktureres.

Kostnader fra 1. januar 2018*:
 
Dyreslag
Kostnad retur kr/kg
Kostnad nisje kr/kg
Gris
5,90
6,43
Purke
7,90 8,63
Ung okse/kvige/kastrat
9,70
10,79
Okse/ung ku/ku
10,82
11,91
Kalv 12,39 13,02
Sau
19,08
22,91
Lam
20,41
26,18
Lam av villsau 20,41 26,18
Geit
16,80
17,03
Kje
45,25
45,48
Kje over 9 kg 35,07  
 
 
* Beregningen gjelder klasse O og 2 i fett (35-47 kjøttprosent gris). Endring i engrospris etter siste oppdatering kan føre til endring i kostnad for nisje. Eks: tabellen for nisje viser differansen mellom avregning og engrospris, selve slaktekostnaden for nisje.
 
Pristillegg ved storfe bakpart, og fradrag ved storfe forpart. For ung sau, sau, vær og geit må ryggmarg fjernes etter klyving, eller ryggsøyle om dyret ikke er klyvd. Det er tilleggspris ved klyving.
 
Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evnt. ansatte på gården. Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.
 
Hvis det er ønskelig med gjenkjøp av eget slakt hvor medlemmer selv kjøper tilbake slaktet for egen bearbeiding og salg, forutsetter dette at medlemmet har søkt om og fått dispensasjon til å drive slikt salg.
 
Dette regnes da IKKE som retur, men går under betegnelsen NISJE og blir fakturert til engrospris.