Livdyr av kjøttfe for salg i vest

(20.07.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Vest.

Diverse avlsdyr av kjøttfe for sal (generelle opplysningar):

 

Rase Antall Kvige/ku Div opplysninger  Kalving Bosted Ref. nr
Angus 21 kyr/kviger 12 kyr 9 kviger   Hovsherad 5043
Angus 4 kviger drektig  jan/feb-19 Dirdal 5046
Angus 3 kyr Drektige  april Utsira 5048
Angus 15 kviger kryssinger, drektige   Sandnes 5053
Angus 12 kyr Stambokført mai/juni Finsland 5056
Ch/Lim/Sim 9 kviger alle er tung rase kryssinger 16 og 17 modeller   Kvinesdal 5050
Cha kryssing 2 kvige   mars/april Hægeland 5027
Cha kryssing 6 kviger     Bryne 5045
Charolais 5 ungkvige født våren-17   Mosterøy 5010
Charolais   kviger     Ombo 5044
Heref kryss 5 ku  eldre og yngre dyr april/mai Evje 5039
Hereford 3 ungkvige Stambokført   Aksdal 5029
Hereford 1 ku drektig august Aksdal 5054
Hereford 3 kyr Stambokført mai/juni Finsland 5056
Hereford/angus 30 kyr/kviger krssinger limousin/angus/hereford mai/juni Finsland 5055
Lim 1 ungkvige     Bryne 5032
Lim 2 kviger 17-modeller, kryssinger   Lonevåg 5052
Lim  3 kyr 1 100% lim ins, 2 kryssigner   Lonevåg 5051
Lim/NRF  6 ungkviger født juni-17   Dimmelsvik 5049
Limosine kryss 3 Kvige     lyngdal  
Nrf/Heref 1 kvige bedekket med Limousin mars Ombo 5033
Sim/Heref 2 ku bedekket med Hereford juni/juli Bygland 5034
Simmental 10 kyr  salg til høsten mars/april Bjerkreim 5047

Kjøttfeoksar innmeldt for sal:

Bruk muligheten til å skaffe deg "riktig" okse for din besetning.

Rase Fødsels dato Hornstatus Far Bosted Referanse
Angus 11.03.2015 kollet 11220154/1510 Erfjord  1003
Angus 25.12.2014 kollet SWE/63895 Kopervik 1008
Angus 26.04.2014 kollet 57403 Konsmo 1012
Angus 27.02.2014 kollet 73076 Tingvatn 1024
Angus 04.02.2014 kollet Can/C02938369 Rykene 1025
Charolais 30.04.2017 kollet 62493 Bygland 1026
Charolais 02.04.2017 avhornet 60501 Valle 1027
Charolais 21.03.2015 kollet 11420123/0056 Åseral 1028
Charolais 13.03.2016 kollet 61297 Åseral 1029
Charolais 13.01.2014 kollet Aus/HKFE27 Finsland 1032
Charolais 08.05.2015 kollet 61182 Liabygda Førde
Hereford 16.01.2016 kollet 71074 Fardal 1033
Hereford 13.12.2015 kollet 71074 Skånevik 1035
Hereford 18.12.2016 ukjent 58677 Finnøy 1036
Hereford 07.02.2014 kollet 80288 Askvoll 1037
Hereford 19.01.2016 kollet 71072 Seim 1038
Hereford 14.03.2017 kollet 60915 Rennesøy 1039
           
Simmental 12.01.2015 kollet Aus/HKFE27 Årdal i Ryfylke 1040
Tiroler 06.03.2017 ukjent 60660 Liabygda Førde

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon.(kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.

Kontaktpersonar på kjøttfe i vest:

torill.undheim@nortura.no 

Medlemsenter Forus, tlf: 481 20 400 + tastevalg 2 (andre livdyrhenvedelser)