Søk:

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i vest

(14.02.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Vest.

Diverse avlsdyr av kjøttfe for sal (generelle opplysningar):

  10 ungkviger Nrf/lim 98970 Vikeså 10.09.17
  3 drektige kviger Hereforkry bed med AA vk våren 18 71901 Vanse 15.09.17
Limousin        
  4 Drektige kviger 50-75% lim vk mars/april 18 74165 Suldal 10.02.17
  10 stk Sim/lim bedeka med Ch vk April 18 73742 Nodeland 08.01.18
  1 ku med kalv 77130 Moi 09.01.18
  3 drektige kviger kalving våren 18 50% lim 73674 Kvinesdal 03.12.17
  1 drektig 50/50 lim/NRF ins med Lim vk jan 78420 Øksnevad 14.11.17
  Lim/nrf bedekka med AA 98820 Brusand 10.12.17
  Lim/nrf 73057 Bjerkreim 10.12.17
Charolais        
  1 drektig kvige vk juni 18 76310 Sandnes 31.01.18
  Kryssingsku med 2 kalvar født aug 70893 Finnøy 10.12.17
  9 drektige kviger reine og kry vk mars april 74599 Bryne 01.12.17
  5 ungkviger f våren 17 98133 Mosterøy 25.11.17
  6 ch kviger vk våren 18 75341 Randaberg 20.11.17
   3 drekige kyr/kviger 4 ungkviger minst 75% Ch 77189 Ualand 25.09.17
  3 ch ungkviger minst 75% CH 98234 Nærbø 20.09.17
A.Angus        
  2 drektige kviger og 4 ungkviger 73342 Hyen 12.01.18
  3 AA og 1 AA/Ch drektige kviger 77130 Moi 09.01.18
  1 stambokført kvige - 16 vk mars/april 81268 Sauda 15.01.18
  3 kyr vk mai - 18 87989 Manger 11.12.17
  6 kyr aa vk våren 18 70076 Finnøy 10.11.17
  4 kyr AA vk våren 18 70440 Songdalen 05.12.17
  10 kyr vk våren 18 71679 Rennesøy 20.11.17
  1ku m/kalv født 11.10 17 75981 Strand 11.10.17
  5 vårfødde ungkviger 17 71451 Time 05.12.17
Hereford        
  Nrf/Hereford kvige f- feb 16 vk 6.mars 18 bed m/Lim 81744 Finnøy 28.01.18
  Besetning 6 kyr 3 dr kviger 3 ungkviger 79525 Ålgård 13.01.18
  3 ungkviger f- juli aug 17 45446 Vatnestraum 05.12.17
  5 kyr hereford kryssingar 47308 Evje 20.12.17
  15 drekrige kryssings kviger vk fra midt i mai  76728 Finsland 19.08.17
Simmental        
  3 kyr sim/lim bed med sim 73110 vk Juli 18 75129 Kvinesdal 11.12.17
  4 kviger vk våren 18 75341 Randaberg 20.11.17
  1 kvige kalving mars. Inseminert 77496 Vikeså 11.10.17
  2 ungkviger 75724 Eigersund 22.11.18
Dexter        
Høylandsfe        
Tiroler        
  7 stk kryssinger vk frå medten av Mars18 85765 Åkra 15.12.18
Galloway        
Kryssinger        
  5 kyr og 1 kvige lim/ch vk feb mars 18 75252 Kvinesdal 20.12.17
Rase Fødsels dato Hornstatus Far Bosted Referanse Innmeldt dato
Angus 02.03.2017 kollet 61384 Sogndal 1001 08.11.17
Angus 17.02.2017 kollet 61384 Sogndal 1002 08.11.17
Angus 11.03.2015 kollet 11220154/1510 Erfjord  1003 19.09.17
Angus 22.02.2012 kollet 74014 Finnøy 1004 28.11.17
Angus 10.02.2013 kollet GBR/562121 Hellvik 1005 13.11.17
Angus 03.04.2015 kollet 60428 Forsand 1006 05.01.01
Charolais 17.04.2014 hornet 80288 Hauge i Dalane 1007 23.10.17
Charolais 25.12.2014 kollet SWE/63895 Kopervik 1008 20.11.17
Charolais 25.10.2014 kollet 70083 Sola 1009 28.12.17
Charolais 20.02.2015 kollet 59578 Gjerdesvik 1010 28.12.17
Hereford 24.03.2016 kollet 63232 Ålgård 1011 16.01.18
Hereford 26.04.2014 kollet 57403 Konsmo 1012 10.01.17
Hereford 10.03.2015 kollet 58647 Etne 1013 15.11.17
Hereford 20.03.2014 kollet 59578 Osterøy 1015 22.01.18
Limousin 13.01.2016 hornet FRA/1932945444 Sauda 1016 15.01.18
Limousin 20.04.2014 hornet 59098 Vikeså 1017 15.05.17
Limousin 25.02.2012 hornet 72068 Nedre Vats 1018 20.09.17
Limousin 05.03.2012 hornet Fra/1202093398 Hatlestrand 1019 13.11.17
Limousin 05.04.2014 hornet 58231 Øvrebø 1020 05.04.14
Limousin 29.06.2016 hornet 59164 Mosterøy 1021 31.10.17
Limousin 03.05.2016 hornet 59164 Mosterøy 1022 24.02.17
Simmental 26.07.2016 nyvler 73093 Hellvik 1023 21.12.17
Simmental 27.02.2014 kollet 73076 Tingvatn 1024 31.10.17
Charolais 18.07.2016 kollet 70136 Varhaug 1025 15.01.18
Charolais 26.12.2014 khornet SWE/63904 Kverneland 1026 14.02.18

Kjøttfeoksar innmeldt for sal:

Kontaktpersonar på kjøttfe i vest:

torill.undheim@nortura.no 

Medlemsenter Forus, tlf: 481 20 400 + tastevalg 2 (andre livdyrhenvedelser)