Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 37/2019

(06.09.19) Livdyrmarkedet i Nortura uke 37

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er et stabilt underskudd av oksekalver i alle regioner.

Overskuddet av kvigekalv er lite, men stabilt.

Det er overskudd av livkalv,ungkviger, kviger,og kyr i produksjon. (det er regionale forskjeller, så ta kontakt med livdyravdelingen). Rolig marked.

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser. Markedet er rolig pga. få nyetableringer.

Gris/purke

I uke 37 er det overskudd i smågrismarkedet . Det er overskudd i Vest og Nord , mens det er tilnærmet balanse i Øst.

 

 

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

For bestilling/salg av livdyr bruk Min side eller kontakt livdyrformidler på Medlemssenteret, tlf. 95 51 84 00 (tast 2 for livdyr)

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager