Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 04/2019

(18.01.19) Livdyrmarkedet i Nortura uke 4

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er fortsatt stort overskudd av oksekalv i alle regioner og få ledige plasser. Det er derfor ventetid med å få levert kalver for tida.

Alle regioner har også overskudd av fôringskviger.

Det er overskudd av livkalv og  åringskviger, mens vi mangler kviger og kyr.

( det er regionale forskjeller, så ta kontakt med livdyravdelingen. )

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser.

Gris/purke

I uke 4 er det overskudd i smågrismarkedet i Vest , tilnærmet balanse  i Midt og Nord, mens det er underskudd i Øst.

Omsetningsrådet har godkjent slakting av 4000 purker, påmelding fra mandag 10. desember kl. 10.00.

Det er så langt meldt på ca 2500 purker fra 90 besetninger.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager