Slutt på hvite øremerker for storfe

(27.08.12, endret 22.08.13) Fra og med 1. januar 2013 vil det ikke lenger være nødvendig med ekstra merking av storfe som flyttes fra en besetning til en annen. Når storfe meldes inn til slakt, er det opprinnelsesmerke som skal brukes (gult merke). Dette gjelder også for dyr født før 1. januar 2013.

Okse med hvite øremerker
Foto: Grethe Ringdal, Animalia

Fra og med 1. januar 2013 skal storfe kun ha opprinnelsesmerking, også når de flyttes mellom besetninger.

Dette innebærer at alle som skal rapportere noe inn til Husdyrregisteret, kun skal forholde seg til opprinnelsesmerket på det dyret det gjelder.

Storfe som merkes med hvitt tilleggsmerke før 1. januar 2013, kan beholde dette merket så lenge dyret befinner seg i den besetningen det stod i da dyret ble merket.

Hvitt øremerke skal fjernes hvis dyret flyttes til en ny besetning etter 1. januar 2013.

Når storfe meldes inn til slakt, er det opprinnelsesmerke som skal brukes (gult merke). Dette gjelder også for dyr født før 1. januar 2013.

Viktig husk Husdyrregisteret
De nye merkereglene gjør det enda viktigere med riktig og rask rapportering i Husdyrregisteret.

Når et dyr bare skal være identifisert med opprinnelsesmerke, vil det ikke lenger være mulig å lese ut av øremerket hvilken besetning dyret tilhører. Dette gjør det svært vanskelig å spore dyret, hvis opplysningene i Husdyrregisteret ikke stemmer.

Sporing av storfe og storfekjøtt vil være svært viktig hvis en alvorlig smitte- eller sykdomssituasjon skulle oppstå. Vær derfor svært nøye med å registrere riktig i Husdyrregisteret, og husk å gjøre det innenfor fristen på 7 dager.

Se også informasjon fra Mattilsynet.

 
 

Hva skjer når dyret mister øremerke (øremerker) like før levering til slakt, det vil si etter at det er innmeldt til slakting og det er så kort tid at man ikke får bestilt nytt øremerke til dyret?

Her gir vi et svar fra Mattilsynet om hvordan dette skal håndteres i forhold til slakting.

» Hva hvis dyr mister øremerke