Bondevennen nr 10/2022

 

Har du alt klart til lamminga?

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

God hjelp i lamminga

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Smittesluse med handvask, overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Mobillader, powerbank, viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker/app og lesestav
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtter
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Godkjente middel til desinfeksjon og sårbehandling
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonder
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass?

Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

Sjå også baksida av bladet!

 


 

Ny løsning for innmelding av storfe

Nortura har laget en ny heldigital løsning for innmelding av storfe til slakt. Løsningen som nå lanseres er versjon 1.0, forbedringer og justeringer vil komme fortløpende. 

For å levere en tjeneste raskt har vi måttet ta noen valg som gjør at noen kanskje vil savne funksjonalitet i løsningen. I første løsning er flyten basert på at man velger henteuke først, og at man får et forslag på hvilke slakteavtaler som hvert dyr kan meldes inn på.

Vi er godt i gang med en versjon av innmelding hvor man velger uke og avtale først, for å kunne legge til mange dyr mer effektivt. Bruk av midlertidig løsning vil avlaste og hjelpe Nortura i den vanskelige situasjonen vi står i.

Du melder inn på innmelding.nortura.no

På vår nettside vil du også finne en instruksjonsvideo over løsningen.

Les mer om ny løsning

Moderne plattform for digitale tjenester

Nortura jobber i dag med å utvikle nye moderne tjenester for bondens digitale hverdag. Nortura vil levere tjenestene fortløpende, men det kan ta noe tid før vi er ferdige med alle fremtidige og helhetlige tjenester. I mellomtiden setter vi stor pris på deres tålmodighet og konstruktive tilbakemeldinger.

 


 

ROS i dobbelt forstand på kretsmøtet i Indre Sogn

– Mykje gode ROS-resultat i Indre Sogn med heile 9 fat og 7 krus, skriv vår nestleiar i konsernstyret, Jan Erik Fløtre på Norturafamilien. Han takker også Lise Elvagjeng for innsatsen som kretsleiar i mange år.

Det vart av Per Hilleren samtidig gitt en takk til Trine Vaag for den tydelege bondestemma ho er i norsk landbruk, spesielt det som går på behovet for økt inntekt.

Bilde fra kretsmøtet i Indre Sogn

Fleire har lagt ut bilder frå kretsmøta i Norturafamilien – sjå innom!