Bondevennen nr 12/2022

 

Valkomiteen innstiller Trine Vaag på topp i Nortura

Valkomiteen innstiller på attval av Trine Hasvang Vaag som styreleiar for Nortura. Det vil bli hennar 6. periode som leiar av styret.

– Trine Hasvang Vaag leiar styret og selskapet på ein svært god måte, og har markert seg som ei tydelig røyst for å løfte økonomien til eigarane. Vi i valkomiteen oppfattar Vaag som svært godt motivert, seier Bjarte Myren, leiar for sentral valkomité i Nortura.

Valkomiteen innstiller òg på attval av Jan Erik Fløtre som nestleiar for eit år, og som styremedlem for to år. Hans Amund Braastad vert òg innstilt for ein ny periode som styremedlem.

Som nye styremedlemmar innstiller valkomiteen Linda Gjerde Myren frå Møre og Romsdal, og Ole Johs Egeland frå Viken.

I ei tid med pandemi og politisk uro, vil Nortura si oppgave for samfunnet og bøndene, ikkje bli mindre framover. Valkomiteen kjenner seg trygg på at det innstilte styret vil ha eit overordna fokus på å levere på kundane sine forventningar om ein effektiv og berekraftig matindustri, og på eigarane sine forventningar om innflytelse, god service og betre økonomi.

Fullstendig innstilling er lagt ut på medlem.nortura.no.

Bjarte Myren
– Valkomiteen ser det som overordna viktig at konsernstyret er samansett av personar som utfyller kvarandre med erfaring og kompetanse, og som har ein god appell til eigarane og samfunnet, sier Bjarte Myren.

 


 

Fortjent takk til Willy Finnbakk

På RU-møtet i Agro tirsdag 15. mars gikk RU-leder Willy Finnbakk av etter 6 år i vervet.

Mange gode ord ble sagt om både personen Willy og den jobben han har gjort for Nortura, Agro og for eierne generelt.

– Vi takker Willy for den gode jobben som er gjort i disse årene, og ønsker han lykke til som pensjonert gardbruker og nå fremover som dreng, sier avtroppende organisasjonsleder Ingvill Jørgensen.

Regionutvalget (RU) er mellomtrinnet i medlemsdemokratiet i Nortura, mellom de 138 kretsene og konsernstyret. Det er 6 regionutvalg; Agro, Vest, Øst, Innlandet, Midt og Nord.

Willy Finnbakk og Tor-Arne Frivold
Willy (t.v.) og nestleder i RU-Agro Tor-Arne Frivold. Bildet er tatt av Arne Undheim som fra 1. april tar over stafettpinnen etter Ingvill som organisasjonsleder i Agro og Vest.

 


 

2,2 lam per søye

Med avdrått på drøyt to slakta lam per søye og ei gjennomsnittlig slaktevekt på 22,6 kilo i 2020, leverer familien Hundvebakke resultater som er godt over gjennomsnittet. Én av faktorene er råmelk av ku til alle nyfødte lam.

Ole Jonny Hundvebakke med lite lam

På våre medlemssider under kategorien medlem.nortura.no/smaafe/lamming finner du en større sak som vi publiserte i fjor sommer etter et besøk hos familien Hundvebakke i Sunnfjord. De oppnår gode resultater ved å følge en strategi og eget årshjul som de har satt opp.

 

Fare for anemi ved bruk av råmjølk frå ku?

Ein av våre produsentar tok kontakt på vår facebookside og seier han har brukt råmjølk frå ku i mange år. Han har vore kjent med fare for anemi, i fjor slo det til, og han mista fleire lam. Han kontakta fleire veterinærar. Ingen kunne hjelpe, enten på grunn av manglende utstyr eller kunnskap.

Vår fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem, ga dette tipset:

I sjeldne tilfelle, kjem ein borti kyr som har råmjølk med «anti-sau» faktor i mjølka som angrip dei raude blodlekamane til lamma, og lamma får anemi.

Råd for å redusere risikoen for dette:

Noter nummeret på kua, slik at den ikkje blir brukt neste år. Noter nummer på kyr det går bra med, og ta råmjølk frå dei også neste år. Eit anna råd er å blande råmjølk frå minst fire kyr. Da skal det bli så fortynna at lamma unngår anemi sjølv om ein er uheldig og tek råmjølk frå ei ku med anti-sau faktor. Bruk råmjølk frå fyrste målet.

 


 

Endring av innmeldingsfrister før påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for uke 14 og 15, uka før påske pluss påskeuka, er tirsdag 29. mars kl. 08.00.
  • Innmeldingsfrist for uke 16, uka etter påske, er tirsdag 5. april kl. 08.00.

Innmeldingsfrist for påmelding og levering av retur/nisje før påske er ute.

Lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam, i praksis må lam da slaktes senest i uke 14, så husk å meld inn i god tid!