Bondevennen nr 13/2022

 

Nortura øker tilleggsytelse på storfe med 25 millioner!

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Nortura eiere har Norturas styre vedtatt og endre profilen på puljetillegget for storfe. Endringen innebærer at laveste antall dyr pr pulje reduseres fra 5 til 3 dyr. I tillegg økes satsene for alle puljestørrelser, men samtidig slik at det differansen mellom trinnene blir mindre. 

Ku nær

Puljestørrelser ble endret fra årsskiftet, nye satser per pulje er gjeldende fra mandag 28. mars.

Etter endringen oppnås høyeste sats ved 16 dyr, mot tidligere 23 dyr pr pulje.

Tabell med satser på puljetilleggene ser du på medlem.nortura.no/storfe.  

Øker ku/kalv-tillegg – må meldes inn på avtale

Samtidig øker Nortura ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg. Tillegget gis for alle dyr i kategorien ung ku og ku for medlemmer med ku/kalv avtale som tidligere, men betinger nå i tillegg at kyrne er meldt inn på avtale.

Krav til minimumsvekt på ungku/ku fjernet 

Kravet til minimumsvekt på 175 kg på ung ku og ku ble tatt ut av våre leveringsvilkår fra 28. februar i år, det vil si at det ikke er nedre vektgrenser på ung ku og ku for å oppnå avtaletillegg, puljetillegg og ku/kalv-avtale.

 


 

Følg årsmøtet i Nortura SA neste uke

Tirsdag 5. og onsdag 6. april er det årsmøte i Nortura SA på Thon Arena på Lillestrøm.

Du finner oversikt over alle årsmøteutsendinger på medlem.nortura.no så du ser hvem som representerer ditt område. Årsmøtet består av 80 medlemsvalgte utsendinger. I tillegg møter konsernstyret med 14 styremedlemmer samt årsmøtets ordfører og varaordfører. De ansatte er representert i henhold til inngåtte avtaler. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité og valgkomité.

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale vil bli lagt ut på vår nettside, talen blir også filmet så du kan se den i ettertid. På første dag er det paneldebatt, og blant annet vedtak på disponering av resultat og utbetaling av medlemskapital. Valgene skjer på andre dag av årsmøtet.

Du vil også kunne følge med på hva som skjer på årsmøtet på vår facebookside Medlem Nortura.

Fra årsmøtet i 2019, Lidvin og Paul Sindre
Endelig samles alle etter 2 år med korona! Her er Lidvin Hage og Paul Sindre Vedeld fra siste gang årsmøtet gikk som fysisk møte, i 2019. Lidvin Hage fra Utvik i Stryn er leder av arbeidsutvalget i Region Vest, og årsmøteutsending også i år.

 


 

Åpningstider medlemssenter i påsken

Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400 har åpent kl. 07.00 – 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er stengt. Kontakt oss utenom åpningstid på medlem@nortura.no

 


 

Vær obs på endring i innmeldingsfrist

Innmeldingsfrist for slakting i uke 16, uka etter påske, er tirsdag 5. april kl. 08.00.

 


 

Bioco utnytter overskuddsprodukter fra norsk matindustri

Anlegget vegg i vegg med Nortura Hærland viser hvordan vi som en betydelig norsk matvareprodusent, ved hjelp av ny teknologi, kan utnytte råstoffene som kommer fra vår produksjon.

Statsministerbesøk på Bioco
Foto: Tor Lindseth

– Ved hjelp av en avansert utvinningsprosess, kan vi skille ut høykonsentrert protein som kan komme både mennesker og dyr til gode, slik blir vi også en potensielt viktig kilde til økt andel av protein fra det norske markedet, sa konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen i Nortura da hun og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri ønsket Statsminister Jonas Gahr Støre velkommen til Bioco sist uke.

Se mer fra besøket på våre sider.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for storfe økes med kr. 2,30 pr kg fra mandag 28. mars. Grunnet som tidligere annonsert økt engrospris med kr. 1,30 pr kg, og redusert omsetningsavgift med kr. 1,- pr kg.

Ekstra avtaletillegg står ut uke 14, engrospris økes videre uke 16 og uke 18, se medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar.