Bondevennen nr 14/2021

 

Slakting av småfe i faste uker etter påske

Slaktinga av sau og lam utenom sesong er avgrensa. Det er mest rasjonelt å slakte full dag når en først starter opp ei småfe-slakteline.

Vi går nå inn i en periode med liten småfeslakting. For å få til rasjonell slakting, samler vi småfeslaktinga på enkelte slakteuker.

Vi informerer også om de planlagte slakteukene slik at det blir enklere å planlegge for småfebonden. Det kan bli avvik i planen ved liten innmelding.

Plan for slakteuker for småfeslakteri fra uke 17 til 31:

Uke

Dato

Førde

Sandeid

Forus

17

26.04

1

1

 

18

03.05

   

1

19

10.05

 

1

 

20

17.05

1

 

1

21

24.05

     

22

31.05

1

1

1

23

07.06

     

24

14.06

 

1

1

25

21.06

1

   

26

28.06

   

1

27

05.07

 

1

1

28

12.07

1

   

29

19.07

     

30

26.07

 

1

1

31

02.08

   

1

 


 

Øker fettkompensasjon på kvigetillegg i Angusavtalen

Vi øker tillegget for fettkompensasjonen på kvige fra kr. 3,00 per kg til kr. 6,00 per kg, gjeldende fra 3. mai 2021.

Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen.

Fra fra 3. mai øker vi tillegget for fettkompensasjonen på kvige fra kr. 3,00 per kg til kr. 6,00 per kg.

Se mer om avtalen på vår nettside medlem.nortura.no/storfe/angusavtale

 


 

Når er ei kvige kvige?

– Etter at Nortura innførte kvigeavtalen har vi fått noen henvendelser fra produsenter som ikke har fått med seg at ei kvige blir ung ku på 731 dager, sier Bengt Egil Elve, rådgiver storfe i Nortura.

Slaktekategori har for hele bransjen blitt bestemt ut fra alder i dager siden regelverket ble endret i 2011.

Et hunndyr som er fra og med 301 til og med 730 dager gammel regnes som kvige uavhengig om hun har kalvet eller ikke.

  • En kalv er slaktedyr som er 300 dager eller yngre
  • Ung okse og kvige er slaktedyr fra de er 301 til og med 730 dager
  • Ung ku og okse er slaktedyr som er 731 dager eller eldre
  • Når kua passerer 1460 dager, skifter den kategori fra ung ku til ku
  • Kategori kastrat er spesiell da den går fra 301 dager og opp til 1460 dager

Se egen tabell og mer informasjon på medlem.nortura.no/storfe

 


 

Nå er turmaten i matbutikken

Med kompasskursen staket ut mot tørrvarehylla skal Gilde lære turglade nordmenn å begynne turplanleggingen i butikken. For første gang kan man kjøpe frysetørket turmat i dagligvarehandelen. Gilde Turmat har allerede fått god respons.

– Det har vært mye positiv oppmerksomhet rundt lanseringen, så det er moro! Folk synes det er bra at frysetørket turmat tilgjengeliggjøres i dagligvarehandelen. Mange har vært interessert i å ta produktene inn, og vi har fått henvendelser fra butikker over hele landet, sier Siw D. Steen, Konserndirektør i Nortura.

Gilde Turmat er produsert med norsk kjøtt og frysetørket og pakket ved foten av Rondane, i et av landets flotteste områder for friluftsliv. Turmaten er et samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT), som også skal selge turmaten på flere av sine hytter.

Det går nå en landsdekkende turmat-kampanje i flere medier. Filmene er humoristiske og trekker bokstavelig talt tur-sjargongen inn i butikken ved å vise turkledde mennesker med kart og kompass på jakt etter tørrvarehyllene. Kampanjen henvender seg både til hvermannsen og erfarne tur-folk.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe og kalv økes med kr. 0,70 per kg fra mandag 19. april grunnet økt engrospris.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes