Bondevennen nr 15/2022

 

Nortura øker avregningsprisen på fjørfekjøtt

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke avregningsprisen for fjørfekjøtt fra 4. juli 2022, økningen blir slaktekylling + 3,40 kr/kg og kalkun + 4,00 kr/kg.

Prisøkningene er historisk høye og viser at Nortura tar et tydelig ansvar for produsentøkonomien i verdikjedene for kylling og kalkun. Det er behov for store løft for alle produksjoner for å dekke kostnadsøkningene, priser for de andre produksjonene vil fastsettes i mai!

For andre endringer i avregnings– og livdyrpriser fjørfe, se nyhetsbrev eller medlem.nortura.no.

Nortura legger til grunn at det norske markedet også i framtiden skal forsynes med mat fra den norske bonden.

Andre produksjoner

Det er konsernstyret i Nortura som fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for storfe, gris, lam og egg to ganger i året. Prisendringer for 2. halvår 2022 skal fastsettes i mai, og blir gjeldende fra 4. juli.

 


 

Avlivingskurs for svineprodusenter, Forus

Torsdag 19. mai arrangerer Nortura avlivingskurs for svineprodusenter på Nortura Forus. Det er to kurs samme dag, hhv. kl. 09:00 - 11:00 og kl. 12:00 - 14:00.

Kurset inkluderer lunsj i kantinen på slakteriet kl. 11-12, felles for begge kursene.

Hensikten med kurset er at du som arbeider med gris skal bli tryggere på gjeldene regelverk og det praktiske rundt avliving av gris. Kurset inneholder både teoretisk og praktisk tilnærming til avliving, blant annet håndtering og fiksering av dyr, stikking og avblødning og kontroll at grisen er død. 

Det kan være maks 10 deltagere per kurs. 

Kurset er for Nortura-produsenter, avløsere og veterinærer.

Påmelding på e-post til  eilen.kjorlien.mjolhus@nortura.no eller stian.espedal@nortura.no, og det er «førstemann til mølla» som gjelder. Oppgi ønsket klokkeslett.

 


 

Etter to år med covid – no gjer vi det igjen!

Familiekveld på Jærmuseet 12. mai 

Nortura SA inviterer eigarane sine med familie til ein kveld med grillmat, aktiviteter og konkurranser for både små og store i tillegg til sosial samling og god drøs på Jærmuseet torsdag 12. mai.

Vi starter kl. 18.00, frå då og utover er grillmaten klar!  

Nokre ansatte på medlem i området vil også vere der for deg som bonde, om du har saker som du vil diskutere. 

Ta med heile familien, både store og små og kom!  

Vel møtt til ein triveleg kveld, frå tillitsvalgte og ansatte i Nortura SA!

 


 

Stilling ledig som kredittmedarbeider, Forus

Vi søker nå en engasjert og motivert kredittmedarbeider til vår regnskapsavdeling på Forus. Som kredittmedarbeider blir du en del av et team på 20 dyktige kollegaer innenfor regnskap. 

Stillingen vil være et sentralt kontaktpunkt i avdelingen med salgs- og medlemsorganisasjonen i forhold til kredittgiving og inndrivelsesprosessen. Stillingen inngår i en faggruppe på 4 personer som har ansvar for kredittområdet innenfor Nortura SA, og de aller fleste datterselskapene i konsernet. Stillingen er svært utviklende og lærerik, og man får mulighet til å samarbeide med kollegaer i et profesjonelt, hyggelig og uformelt team. 

Kan du identifisere deg med Nortura sine verdier; positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende, samt at du har relevant bakgrunn. Da er kanskje du vår nye kollega?

Søknadsfrist er 15. mai, se mer om stillingen på nortura.easycruit.com. Kontaktperson er Monica Ikdal, tlf. 952 38 774.

 


 

Førtidsslakting verpehøns

Prognosene viser overskudd av egg særlig gjennom sommeren, men også til høsten, og det er derfor nødvendig å gjennomføre tiltak for å regulere markedet. Førtidsslakting starter allerede fra uke 19.

Aktuelle eggprodusenter har fått brev med oppfordring til å bidra slik at markedet kan komme i tilfredsstillende balanse. Ta kontakt med ditt eggpakkeri hvis du ønsker å delta i førtidsslaktingen.

 


 

Slepp søyer og lam ut når fjøset fylles

Etter som lamminga går sin gang, blir mange sauefjøs fylt til randen. Mange dyr pr kvadratmeter i eit sauefjøs som kanskje i tillegg er varmt og dårleg ventilert, fører til stort smittepress på søyer og lam.

For å lette på «trykket», er det mange gode erfaringar med å sleppe ein del av flokken ut på eit avgrensa vårbeite og gje full fôring med grovfôr og kraftfôr i tillegg. Sjå tips under «Lamming/Når fjøset fylles» på medlem.nortura.no/smaafe, der Ole B. Årdal frå Skei i Jølster som fortel at dei slepper ut dei 25 søyene som har lammar fyrst, på fulldyrka mark og udyrka beite.