Bondevennen nr 18/2021

 

Nå signerer du kjøreseddelen på nettbrett – utrulling fortsetter i Vest/Agro 

Overgangen fra manuelle til digitale kjøresedler har startet, og Nortura utstyrer alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel.  

Kjøresedler på papir

Region Nord var først ut som pilot i prosjektet, nå fortsetter utrullingen i Vest og Agro.  

Fra og med 31. mai vil du som leverer slakt til Nortura Førde, Sandeid, Egersund, Forus og Prima Slakt signere kjøreseddelen fra dyrebilsjåføren på nettbrett. Din gjenpart finner du på Min side. 

Kjøreseddelen er kvitteringa for dyra som hentes av dyrebilen, og frem til nå har både signering og eventuelle rettelser vært gjort manuelt. Målet er å erstatte 135.000 kjøresedler, tilsvarende omtrent 140 kilometer papir i året, og vesentlig forbedre logistikken rundt dagens papirhåndtering. 

Spørsmål og svar om digitale kjøresedler 

Må jeg ha eget nettbrett? 

Neida, du signerer på nettbrettet som dyrebilsjåføren har med seg i bilen sin. 

Må jeg ha en app eller godkjenne med bankID? 

Neida, du skriver navnet ditt med fingeren på nettbrettet, slik som du signerer hos posten når du mottar en pakke. (Faktisk signering er avhengig av korona-situasjon.) 

Hvor finner jeg min kvittering, slik at jeg kan sjekke opp mot avregning? 

Kjøreseddel/kvittering ligger inne på Min side, like ved faktura og avregning. 

Jeg har ikke epost og er ikke så stødig på internett, hvor får jeg kjøreseddelen? 

Da ringer du til medlemssenteret på telefon 955 18 400. 

Må jeg ha kjøreseddelen til regnskapet? 

Neida. Dette er en kvittering på dyra du har levert. Det er avregning og faktura som du må ha til regnskapet ditt. 

Blir det slutt på alt papir i forbindelse med levering av dyr? 

Målet er at Nortura etter hvert skal fase ut papir i forbindelse med inntransport av slaktedyr. Først ut er kjøresedler på papir, da vi bruker mye tid og ressurser på logistikken rundt dagens papirhåndtering. Digital signering er et av flere forbedringspunkter rundt inntransport som Nortura-bøndene har etterspurt. 

Hva med egenerklæringsskjema, retur og nisje? 

Når det kommer til egenerklæringsskjema skal du fylle det ut på papir som vanlig. Sjåføren tar bilde av skjemaet og legger det inn i systemet, det ligger da som et vedlegg til kjøreseddelen. Når det gjelder retur- og nisjeskjema vil dette fortsatt foregå på papir en stund fremover. 

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg 2. halvår 2021 

Konsernstyret i Nortura fastsatte Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2021 innenfor volummodellen på sitt styremøte tirsdag 11. mai. 

Storfe 

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2021 til kr 66,30 per kg. Dette er en økning på kr 2,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. 

Lam 

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2021 til kr 69,40 per kg. Dette er en økning på kr 2,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. 

Egg 

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2021 til kr 20,70 per kg. Dette er en økning på kr 0,40 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. 

Prisløyper og Grunnlagsdokument 

Det blir informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første på våre nettsider. Samtidig vil det informeres om prisløype for sau og prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret. Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg publiseres på Totalmarked.nortura.no

 


 

Prognosen 2021 per mai – Forventer fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt 

Nortura Totalmarked har i den reviderte prognosen lagt til grunn fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt som følge av redusert grensehandel og reiserestriksjoner, og legger også til grunn at tiltak blir videreført igjennom sommeren. 

Produksjon 

Tilførsler  
tonn 

Indeks 

Import- 
kvoter 

Engrossalg  
tonn 

Indeks 

Markeds- 
balanse 

Storfe/kalv 

85 700 

101 

9 000 

104 000 

99 

- 9 300 

Lam 

19 400 

100 

706 

20 600 

99 

- 500 

Sau 

4 900 

103 

100 

5 200 

109 

- 200 

Gris 

131 800 

100 

1 750 

139 900 

100 

- 6 400 

Egg 

66 100 

101 

500 

66 400 

101 

200 

 

Salget av storfe- og svinekjøtt er noe høyere hittil i år enn prognosen fra mars. Økningen i salget er dekket opp med import, og det ventes å være tilfelle fram til samfunnet vender tilbake til mer normale tilstander. Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av tiltak for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne. 

Slaktevektene på gris har økt som følge av prisjusteringer, og det forventes også tyngre storfeslakt framover. 

Detaljer om dyreslagene i maiprognosen finner du på våre nettsider, medlem.nortura.no og totalmarked.nortura.no

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes