Bondevennen nr 19/2021

 

Prisløyper 2. halvår 2021 

Konsernstyret i Nortura vedtok 11. mai 2021 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2021. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:    

Prisløype storfe 

Mandag 5. juli (uke 27):  

Engrospris opp 0,40 kr/kg 

Mandag 2. august (uke 31):  

Engrospris opp 1,70 kr/kg 

Mandag 30. august (uke 35):  

Engrospris ned 0,70 kr/kg 

Mandag 27. september (uke 39):  

Engrospris ned 1,50 kr/kg 

Mandag 15. november (uke 46):  

Engrospris opp 1,00 kr/kg 

  

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 66,30 kr/kg. Det er 2,00 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021.    

I tillegg er omsetningsavgiften foreslått økt med 1,50 kr/kg fra 4. oktober (uke 40) og reduseres med 1,20 kr/kg fra 15. november (uke 46). Avregningsprisen følger endringene i engrospris, men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hudverdier, slaktekostnader etc., og endringene i omsetningsavgiften. 

 

Prisløype lam 

Mandag 5. juli (uke 27):  

Engrospris opp 0,60 kr/kg 

Mandag 2. august (uke 31):  

Engrospris opp 1,60 kr/kg 

Mandag 23. august (uke 34):  

Engrospris ned 0,50 kr/kg 

Mandag 30. august (uke 35):  

Engrospris ned 1,00 kr/kg 

Mandag 6. september (uke 36):  

Engrospris ned 1,50 kr/kg 

Mandag 13. september (uke 37):  

Engrospris ned 0,80 kr/kg 

Mandag 20. september (uke 38):  

Engrospris ned 1,60 kr/kg 

Mandag 27. september (uke 39):  

Engrospris ned 1,30 kr/kg 

  

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2021 på 69,40 kr/kg. Det er 2,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021 og 3,00 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2020. 

Detaljert prisløype for småfe med grunntilskudd, sesongtillegg lam, ekstra avtaletillegg sau etc kommer i lammesesonginfo på medlem.nortura.no/smaafe i månedsskiftet juni/juli. 

  

Prisløype sau 

Mandag 6. september (uke 36):  

Engrospris ned 3,00 kr/kg 

Mandag 11. oktober (uke 41):  

Engrospris opp 3,00 kr/kg 

  

Prisløype egg 

Fra mandag 5. juli (uke 27) økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon og miljøinnredning med 0,40 kr/kg.  

  

Prisløype gris 

Vi avventer behandling av volummodell i Stortinget og Omsetningsrådet. Når resultatet er klart vil vi varsle engrospris og prisløype så snart det lar seg gjøre. 

  

Fjørfekjøtt 

Konsernstyret har vedtatt endringer i livdyrpriser og avregningspriser på fjørfekjøtt fra mandag 5. juli. Se også info i Nyhetsbrev fra Nortura Hvitt Kjøtt nr. 04-21.   

Prisendringer i verdikjeden for kylling:  

  • Daggamle foreldredyr: + 2,06 kr/stk  
  • Unghøner: + 2,50 kr/stk  
  • Rugeegg: + 0,06 kr/stk  
  • Daggamle kyllinger: + 0,03 kr/stk  
  • Slaktekylling: + 0,30 kr/kg    

Prisendringer på kalkun:  

  • Avregningspris: +1,80 kr/kg   

Charolaisflokk på beite
Detaljert prisløype med omsetningsavgift inkludert er lagt ut på medlem.nortura.no/storfe.  

  


 

Vi har gått over til digitale kjøresedler – du finner din kjøreseddel på Min side 

Overgangen fra manuelle til digitale kjøresedler har startet, og Nortura utstyrer alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel.   

Fra og med 31. mai vil du som leverer slakt til Nortura Førde, Sandeid, Egersund, Forus og Prima Slakt signere kjøreseddelen fra dyrebilsjåføren på nettbrett. Din gjenpart finner du på Min side.  

 


 

Ny tilførselsmedarbeider i Vest 

Per Johan Lyse fra Tysvær begynner 1 juni som tilførselsrådgiver i Vest, han skal ha hovedfokus på småfe og er lokalisert i Sandeid. – Det vil styrke vårt arbeid for bøndene i området, sier tilførselsleder Per Landa. 

Per Johan skal dekke i hovedsak områdene Bergen, Voss og Haugalandet. 

Per Johan Lyse

– Samtidig er vi glad for at Tonje Heggertveit er tilbake fra permisjon. Tonje er storferådgiver med base i Førde, og har også registreringer i storfekjøttkontrollen for Førde-området og tilførselsområde Vest. 

Tonje Heggertveit

Ta gjerne direkte kontakt med de for spørsmål og oppfølging du ønsker! 

 


 

Prisendringer 

Avregningsprisen for lam er økt med kr. 4,00 per kg fra mandag 31. mai grunnet økt engrospris.