Bondevennen nr 2/2021

 

Fortsatt skjærevirksomhet i Norturas lokaler i Egersund

Nortura har inngått en avtale med Norpri om å leie ut deler av produksjonslokalene i Egersund som blir ledige etter beslutningen om å flytte storfeskjæring til Rudshøgda og Malvik. Norpri kjøper også overflødige maskiner og utstyr fra skjæreavdelingen ved Nortura Egersund til bruk for storfeskjæring for Prima.

Nortura Egersund

Norpri er et felles selskap for skjæring av storfe, eid 51 prosent av Prima Jæren og 49 prosent av Nortura. I dag skjærer Norpri blant annet storfe på Kviamarka i Hå kommune.

Avtalen sikrer dermed fortsatt skjæreaktivitet i Norturas lokaler i Egersund når Norpri flytter storfeskjæringen fra Kviamarka og til Egersund. At Norpri kan utnytte ledige Nortura-lokaler betyr til at selskapet ikke trenger å investere i nødvendig kapasitetsutvidelse på Kviamarka.

Avtalen er en videreføring av det industrielle samarbeidet som Prima Jæren og Nortura innledet i 2013, hvor Nortura overtok ansvaret for slakting av Prima Jærens dyr. Norpri regner med oppstart i Egersund rundt 1. august 2021.

Avtalen betyr at lønnsomheten i Norturas helhetlige industriplan styrkes, fordi dette reduserer Norturas behov for å investere i økt kjølekapasitet i Egersund. I tillegg betyr økt aktivitet i fabrikklokalene at Norturas enhetskostnader i Egersund reduseres. Samtidig bidrar endringen til å styrke lokal næringsutvikling i regionen. 

– Dette er en spennende videreutvikling av samarbeidet med Prima Jæren og bidrar til å opprettholde en høy aktivitet her i Egersund. Videreføringen av samarbeidet gjennom denne avtalen gir mulighet for Norpri å utvikle seg videre, samtidig som vi styrker lønnsomheten i Norturas industristrukturprosjekt ytterligere, sier fabrikksjef i Egersund Ove Drange.

Avtalen er kommet på plass som en del av Norturas helthetlige industriutviklingsplan som konsernstyret vedtok i fjor sommer.

Planen inneholder som kjent lang rekke med tiltak som hver for seg skal bidra til å modernisere og effektivisere den samlede industrivirksomheten i Nortura. Samlet vil prosjektet styrke lønnsomheten i Nortura med 3-400 millioner kroner i året. Planen inneholder flere faser hvor det skal gjennomføres detaljutredninger av hvert enkelt steg i planen, før styret i Nortura får saken på bordet for endelig beslutning.  

 


 

Lykke til i nytt fjøs!

Lisa Marie og Jan Tore Melhus overtok driften på slektsgården hennes i Dalane, sør i Rogaland i 2017. De planlegger å overta hele gården i 2021.

Nå har de bygget nytt ammekufjøs med plass til 42 mordyr + påsett, totalt 62 dyr. De satser på Tiroler Grauvieh – gråfe.

De fleste oksekalvene selges videre som fôringskalv, men de vil også etter hvert satse på salg av avlsdyr, både gode ungokser og kviger.

Vi i Nortura ønsker engasjerte og flinke bønder lykke til med nytt fjøs, og ser frem til et godt samarbeid.

Bengt Egil Elve på besøk hos Lisa Marie og Jan Tore
I stedet for åpent fjøs dette året, var Nortura-rådgiver Bengt Egil Elve på besøk i høst for å overrekke en nyttig velkomstgave. På facebook.com/medlemnortura kan du se en film fra besøket hos Lisa Marie og Jan Tore.

 


 

Bestill elektroniske øremerker innen 20. januar

Nortura støtter kjøp av elektroniske øremerker til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Bestilling innen 20. januar gir 20 % rabatt på merkene.

Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2021. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2021
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2021

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, for produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Husk å bestille Signal-merker
Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok Signal-merker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange. Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av Signal-merker. Nå skal du bestille Signal-merkene dine direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg.

Se mer informasjon på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Prisendringer

Smågris økes med 10 kroner fra mandag 11. januar til kr. 860,- per stk for helsegris ved 25 kg.