Bondevennen nr 20/2021

 

Noen råd i siloslåtten

Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt, sier Ingvar Selmer-Olsen, produktsjef fôr Vilomix Norway, og Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. 

Slåttemark

Vellykka ensilering er avhengig av mange faktorer og alt skal gjøres rett om resultatet skal bli bra. Den faktoren vi har minst kontroll med er været, men takket være ensileringsmidler så går det stort sett bra også under våte forhold.

Mange ting må en ha tenkt på lenge før slåtten (valg av grasblanding, kløver, gjødsling, sprøyting, kalking, arealdisponering, etc.), men en del av det du kan påvirke i siloslåtten vil de kort minne om i artikkelen. 

Logg deg inn i fagbiblioteket for småfe eller storfe, under Fôring for nyttige råd!

 


 

Utbetalt kvantumstillegg på gris

Nortura har avregnet ca. 17 mill kr i kvantumstillegg gris for 1. tertial, kvantumstillegget ble utbetalt tirsdag 1. juni. 

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før.  

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt. 

Se våre leveringsvilkår for beregning. Spørsmål kan rettes til medlemssenteret eller på e-post til medlem@nortura.no

 


 

Portforbud for fjørfe opphevet

Mattilsynet opphever portforbudet over hele landet fra 1.juni, men det er fortsatt smitte blant villfugl og vi minner om å opprettholde gode smitteverntiltak rundt alle fjørfehold.  

Vi må regne med å leve med smitte blant villfugl og dermed fare for smitte inn i våre besetninger framover. Norge var det siste landet i Europa som fikk påvist fugleinfluensa på villfugl og er nå det eneste landet som ikke har hatt fugleinfluensa på hobby eller kommersielt fjørfehold.

Utbruddet i Nærbø fuglepark i november er i gråsonen mellom villfugl og tamfugl og var et skremmeskudd til oss i fjørfenæringa. Med smitte blant villfugl er det alltid risiko for å dra smitte inn i kommersielt fjørfehold.

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. Se mer informasjon på medlem.nortura.no/fjorfe.

 


 

Vinnere Husdyrtreff 2021

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning, dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  

13 skoler og ca. 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 oppgaver fra voksenagronomelever. 

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene. 

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslaga! 

Se mer om vinnerlaga på medlem.nortura.no.

 


 

Produsenter med de beste resultatene for A-eggprosent og dødelighet

Team egg ønsker å løfte fram produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura Eggkontroll og presenterer de i to nye artikler i fagbiblioteket på fjørfe.

A-eggprosent er et godt mål for eggkvalitet, og er et viktig resultatmål i produksjonen. Det er stor variasjon mellom produsentene, og for noen av produsentene er det et stort potensial for forbedring og dermed bedre økonomi.

Dødelighet er en både en velferdsparameter og et mål for produksjonen. Det er mange faktorer som innvirker på hvordan innsettet utvikler seg med tanke på produksjon og dødelighet. Hvordan oppnå et vellykket innsett med lav dødelighet kan du lese om i artikkelen i fagbiblioteket.

 


 

Prisendringer

Smågrisprisen økes med kr. 30,- per stk. til kr. 910,- per stk. for helsegris ved 25 kg.

Stortinget har enda ikke vedtatt jordbruksavtalen. Det er fortsatt noe usikkert hva prisen på slaktegris blir fremover, men vi forventer uansett en økning i forhold til dagens målpris. Dersom endelig pris på slaktegris blir høyere enn økningen i smågrisprisen tilsvarer nå, vil vi øke smågrisprisen ytterligere.