Bondevennen nr 21/2022

 

Heltidsøkonom og deltidsbonde

I lamminga er Linda Gjerde Myren heltidsbonde. Ellers er hun regnskapsfører og daglig leder i et regnskapskontor. Det kommer godt med i hennes nye rolle som styremedlem i Nortura SA. 

Linda Gjerde Myren hjemme på gården i Valldal i Møre og Romsdal

Navnet hennes har stått på blokka til valgkomiteen i flere runder. Det var imidlertid først i år, at Linda Gjerde Myren var klar til å påta seg et verv som styremedlem i Nortura SA.

Fra tidligere har dama fra Møre og Romsdal erfaring fra både lokalt bondelag, regionnivå i Nortura, og som styremedlem i Norsvin. Etter en liten pause, for å fokusere på regnskapsførerselskapet Fjord Regnskap, er hun tilbake i tillitsvalgtrollen i landbruket.

–  Jeg må innrømme at jeg har savnet å være tillitsvalgt. Det er veldig givende å bidra, og i tillegg er fint å tilhøre et miljø. Som tillitsvalgt møter man mange folk som du kan lære mye av, sier Linda Gjerde Myren.

Seks kalver ble nytt ammekufjøs

På gården øverst i Valldalen, en kvarters kjøretur fra Trollstigen, driver hun og mannen Geir Arne Myren med sau, storfe og gris. Fordi gården og beiteområdene ligger tett inntil kjerneområde for jerv, har familien valgt å satse på flere dyreslag.

De er satellitt i Aura purkering og forer full konsesjon med slaktegris, har omtrent 120 vinterfôra sau og ei ammekubesetning med 25 mordyr av rasen Hereford.

Skjønt storfesatsinga er det neste generasjon som står bak. For noen år siden overtok sønnen Jørn Marius seks kvigekalver, etter sin morfar i Romsdalen som skulle avvikle drifta. Planen var at dyra skulle fôres opp og slaktes.

– Men Jørn Marius har en fadder som driver med ammeku. Så plutselig var oksekatalogen kommet til gården, og de hadde planlagt inseminering.

Lang historie kort. I 2020 bygget familien et nytt ammekufjøs.

Heltidsbonde i lamminga

Linda Gjerde Myren legger ikke skjul på at det er mannen og resten av familien som står for mesteparten av arbeidet på gården. Selv jobber hun heltid som daglig leder i Fjord Regnskap, med fem ansatte på lønningslista.

– Så nei, jeg er nok ingen heltidsbonde. Jeg er heltidsbonde i lamminga, så tar familien resten, sier hun.

At valgkomiteen i Nortura de siste årene har vektlagt relevant kompetanse, mer enn dyreslag, mener Myren er positivt.

– Et så profesjonelt konsernstyre som Nortura må ha en faglig rett sammensetning. Konsernstyret jobber uansett for alle dyreslag og regioner, så da mener jeg det er helt rett å se på kompetanse, sier Myren.

Se video fra gården i Valldal på medlem.nortura.no.

 


 

Planlegger for ny biogass- og gjødselfabrikk på Jæren

Nortura har sammen med Tine, Felleskjøpet og noen av de største energi- og gjenvinningselskapene i Norge, inngått en intensjonsavtale om å vurdere å bygge et biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune, Rogaland. Anlegget kan gi en klimagevinst i størrelsesorden 65 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Dette vil redusere utslippet av metan, lystgass og CO2 fra gjødselhåndteringen ved gårder i Rogaland – og erstatte mineralgjødsel med biogjødsel fra biogassproduksjonen.

Et biogassanlegg vil også kunne bidra til å redusere forurensing av vassdrag, men ikke minst ta vare på det overskuddet av fosfor landbruket på Jæren har i dag - og ved behov omfordele det til andre deler av Norge. Hele 650 000 tonn husdyrgjødsel samt slakteri- og annet avfall vil kunne gå inn i produksjonen – og reststoffene av produksjonen, skal bli til næringsrik biogjødsel.

I en felles uttalelse sier aktørene Frode Halvorsen i Air Liquid Skagerak, Eimund Nygaard i Lyse, Ingrid Nordbø i IVAR, Gunnar Hovland i TINE, Anne Marit Panengstuen i Nortura og Per Harald Vabø i Felleskjøpet Rogaland Agder står bak det nystiftede selskapet Bio Jæren AS:

– Vi tar dette industrielle initiativet, fordi vi mener Norge trenger et taktskiftet innenfor sirkulærøkonomi, samtidig som et biogassanlegg vil styrke det samlede bærekraftregnskapet til matproduksjonen i regionen. Ressursgrunnlaget og transportavstandene på Jæren ligger til rette for at vi kan bygge det største biogassanlegget av sitt slag her i Norge – i naboskap med det allerede eksisterende anlegget til IVAR.

Se også på våre nettsider, eller på side 15 i bladet.

 


 

Infomøte småfesesongen 2022 på Forus

Tirsdag 28.juni fra kl. 19.00 inviterer vi til infomøte småfe i kantinen på hovedkontoret Forus.

Programmet blir som følger:

  • 19.15 - 20.00 Sesonginformasjon ved Stian Espedal
  • 20.00 - 20.45 Mat og sosialt (blir selvsagt sau og lam på menyen)
  • 20.45 - 21.45 Digital tjenesteutvikling (ny innmeldingstjeneste småfe) ved Andreas Våge

Vel møtt!

 


 

Meld deg på Gris i ’22 –rabatt ut juni!

Vi har gleden av å ønske velkommen til Gris i’ 22 den 9.-10. november på Scandic Oslo Airport. Melder du deg på i løpet av juni måned, får du 10 % rabatt.

LOGO

For påmelding til kongressen går du til grisi22.no, du finner lenke til påmeldingsportalen til kongressen i toppen av siden. Skal du delta på avlsbesetningsmøtet i forkant får du egen invitasjon, og du må melde deg på avlsbesetningsmøtet først!

Program og mer informasjon om kongressen vil legges ut fortløpende på grisi22.no og på facebook.com/Grisi22.