Bondevennen nr 23/2022

 

Vi ønsker mest lam når etterspørselen er størst

Prisløypa for lam legges opp med tanke på å få en tilførselskurve som gjør at det blir minst mulig skyving i slaktesesongen. Samtidig er målet å ha tilstrekkelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen og fryse inn minst mulig.

Butikkjedene ønsker å komme i gang med sine landsdekkende kampanjer på lam fra midten av september, og legger opp sine planer etter det. Det innebærer at vi må legge opp til en prisløype som stimulerer til at en del tar jobben og kostnadene med å sanke sau og plukkslakte lam så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene.

De siste par årene har dette fungert godt. Vi har vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Dette har heller ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den har vært god.

Starten av prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men som i fjor, er differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa litt mindre enn tidligere. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med litt senere slakting får en forholdvis høyere pris.

Kjedene har også vært med på å ha salgstrykk lenger utover sesongen. Dette bidrar også til at prisløypa kan flates ut enda noe mer enn i fjor. Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er summen av endringene i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen.

Økt avregningspris for lam fra i fjor

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen på lam for 2. halvår 2022 med 5,00 kr/kg sammenlignet med 1. halvår 2022. Sammenlignet med høsten 2021 er det en økning på 9,10 kr/kg, opp 11,1 prosent. 

Konsentrert saueslakting utenom lammesesongen

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting, er mest rasjonelt.

Det er viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen. Derfor legger vi opp til en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen.

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting i femukersperioden før uke 36 og i de fire ukene somstarter med uke 42. Det er variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som former prisløypa.

Foto: Kari Mørkve Jordalen
Prisløype for lam og sau kan du se under Lammesesongen 2022 på medlem.nortura.no/smaafe, der finner du all sesonginfo, og du kan printe ut sesongheftet om du vil. Du kan ellers få tilsendt sesongheftet ved å kontakte Medlemssenteret.

 


 

Gjør plass til fôringsdyra

Meld inn storfe til slakt før uke 40, og gjør plass for årets innkjøp av fôringsdyr oppfordrer vår livdyrsjef Odd Finnesand.

– Normalt vil sommer være en tid der underskudd på fôringsdyr øker ukentlig i hele landet. I år ser vi ikke denne trenden, Nortura har ennå områder med ca markedsbalanse og noe overskudd på noen kategorier, sier Finnesand.

Mer om livdyrmarkedet på medlem.nortura.no, se også baksiden!

 


 

TYR Rogaland med Sensommertreff for hele familien

Ta med bobil, campingvogn eller teltet og kom til Førre Ungdomshus, Førresfjorden 26. – 28. august. Se invitasjon i kalender på medlem.nortura.no.

Fredag

 • Ankomst utover ettermiddag/kveld, vi finner på noe sosialt sammen.

Lørdag

 • Ankomst for de som kommer lørdagen.
 • Kl. 11:00 Faglig tema;
  Jordbruksoppgjøret hva betyr det i kroner og ører for min drift? Praktiske eksempler.
  Mulig gardsbesøk på formiddagen eller ettermiddagen.
 • Kl. 13:00 Enkel lunsjservering.
 • Kl. 14:00 Aktiviteter for små og store.
 • Kl. 18:00 Grilling.
 • Sosialt samvær utover kvelden.

Søndag

 • Fra kl. 08:00 Felles enkel frokostbuffet.
 • Vel hjem!

Påmelding med frist 19. august:

Epost: inger.johanne.bligaard@live.no eller kathrine@sundehandel.no. Oppgi bobil/vogn/telt + ankomstdag eller på dagstur lørdag + antallet voksne/barn.

 


 

Infomøter småfesesongen

Årets sesongmøte for småfe på Tjørhom grendehus blir mandag 15. august kl. 19. Det blir grilling under møtet.

Rådgiver Stian Espedal orienterer om sesongen som kommer, og ny rådgiver på landbrukskontoret deltar i møtet. Det settes også av tid til info fra lammeringsledere.

Flere møter har vært arrangert allerede, for å finne ditt møte, gå til aktivitetskalenderen på medlem.nortura.no.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for storfe og kalv økes med kr. 0,80 pr kg fra mandag 8. august, dette som følge av økt engrospris. For prisløype videre i høst, se nettsiden. Avregningspris for fjørfekjøtt økes også fra samme dato, med henholdsvis kr. 0,60 pr kg for kylling og kr 1,10 pr kg for kalkun.

Fra sist uke økte avregningsprisen for lam med kr. 4,60 pr kg, grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift og innføring av sesongtillegg. Sesongtillegget for lam er på kr. 2,00 pr kg tom uke 36, deretter trappes det ned. Effektivitetstillegg for sau med kr. 3,00 pr kg gjelder i ukene 31-35, og 42-45. I uke 31-44 gis det også et Gourmetlamtillegg på kr. 3,00 pr kg for lam etter visse kriterier, se Lammesesongen 2022 for info og prisløyper.