Bondevennen nr 24/2022

 

Fôringsdyr-sesong 2022

Av erfaring vet vi formidlere at perioden fra medio september og oktober blir hektisk, og fôringsdyr-markedet vil ha behov for stor mottakskapasitet hos sluttfôrer. Formidlere i Nortura ser frem til denne årlige høgtiden, men ser den kan bli spesiell i år, sier Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura.

kalver i binge

Alle «fra bås til biff» opplever stor usikkerhet. Dessverre har deler av landet hatt store utfordringer med været slik at grovfôrgrunnlag er svært usikkert i tillegg. Det gode grunnlaget dere som kalveprodusenter så langt har gjort skal bli kjærkommet norskprodusert Gilde storfekjøtt i 2023.

Fra 15. august ble det innført et ekstra avtaletillegg på storfe. Vi håper så mange som mulig benytter denne muligheten å sikre markedet tilgang på norskprodusert storfekjøtt. Prisnedgangen 3. oktober er betydelig, og behovet for råvarer i november/desember er vesentlig mindre. Det er også en fare for innfrysing i slutten på året, slikt medfører reguleringskostnader som til slutt blir dekka av felleskapet, den norske storfeprodusenten.

Slakting før 1.oktober frigjører også plass for nye innkjøp av fôringsdyr høsten 2022.

Skal vi klare dette trenger vi hjelp fra storfenæringen:

  • sjekk at fôringsdyr er merka, og at innregistrering ligger riktig i Storfekjøttkontroll eller Tine kukontroll (kjønn, genetikk)
  • en god tidshorisont gjør jobben lettere for alle parter, meld inn/bestill i god tid før levering/innkjøp

Se markedsoversikt livdyr per august på medlem.nortura.no.

 


 

Min side med innmeldingsløsning for småfe

Sist uke ble nye Min side med innmeldingsløsning for småfe lansert. Det er kun innmelding av småfe som er i den første versjonen som ble lansert nå.

Lammeringlederen vil få et større ansvar ved første lansering. Det er kun er lammeringleder som kan opprette innmeldinger for medlemmene i sin lammering. Lammeringlederen må legge inn antall dyr, avtaletype og eventuelle MKI-avvik. Den nye løsningen vil etter hvert være kommunikasjonsplattformen mellom lammeringleder og medlemmer i ringen ved innmelding og leveranse.

Du som medlem i lammering får i første versjon av løsningen ikke meldt inn dyr på Min side. Du må melde inn til din lammeringleder. Du vil ellers kunne se at lammeringleder har lagt inn innmeldingen inne på din oversikt.

Du som ikke er med i lammering vil oppleve løsningen tilnærmet likt som tidligere. Utseende og begreper vil være endret noe fra forrige Min side. I første omgang vil du kun få melde inn, ikke endre på, eller slette på innmeldingen, da må du kontakte medlemssenteret for å få bistand.

Midlertidige løsninger

Innmelding for gris og storfe, produksjonskontroller for egg og fjørfekjøtt er ikke en del av løsningen i Min side. Dette vil komme senere. Det vil etter hvert komme andre tjenester i Min side som du hadde fra før, en plan for det vil vi kommunisere etter hvert. Innmeldingsløsningen for småfe i Min side vil også komme i nye og forbedrede versjoner fortløpende.

Innlogging til løsningen finner du på medlem.nortura.no.

 


 

Først ute med innmelding i ny løsning

Tirsdag 16. august ble nye Min side med innmeldingsløsning for småfe lansert. Løsningen ble koblet opp kl. 16 på ettermiddagen. Med tilpasninger på medlemssidene ble informasjon om at løsningen var på plass sendt ut på sms til småfeprodusentene kl. 16:26. Ett minutt senere var første innmelding registrert!

Lise Dale Lillehauge (Privat foto)
Lise Dale Lillehauge ble først ut med innmelding på nye Min side. (Privat foto)

Vi har registrert innmeldingen fra Alexander Heggenes Gjermundstad fra Høyanger i Sogn kl. 16:27:33. Det var kona Lise som meldte inn 28 lam og 4 voksne sauer på avtaletype Villsau.

– Vi hadde planlagt å melde inn, så at det var en ny løsning visste jeg ikke når jeg gikk inn på nettsiden, men det var veldig raskt og enkelt å få registrert innmeldingen, sier Lise Dale Lillehauge.

– Jeg fikk videresendt sms’en om ny lansering fra mannen min akkurat da jeg hadde registrert innmeldingen, sier Lise, og syns det var veldig artig at de var først ute.

Nummer 2 og 3

Kydland og Omegn Lammering fra Varhaug i Rogaland registrerte to innmeldinger kl. 16:30 og 16:33, og ble nummer 2 og 3, og altså første lammering med registrering i nye Min side. Eirik Braut Serigstad er lammeringleder for ringen, mens det også her er fruen Olaug Varhaug Siqveland som administrerer, de meldte inn på seg selv og på ringmedlem Hanne-Elise Lindal.

– Selvsagt var det noe jeg savna, men jeg har snakka med Rune (Edland) på medlemssenteret på Forus og han fortalte at det ville komme i oppdaterte versjoner, sier Olaug.

– Spesielt var det muligheten til å legge inn en kommentar under hver lammeringmedlem, og en knapp til å lagre utkast. Utkastet ble lagra, men første gangen så avbrøt jeg innmeldingen og da forsvant alt.

– Dette kommer til å bli helt konge, sier Olaug. Jeg har virkelig trua!

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for lam går ned med kr. 0,50 pr kg fra mandag 22. august grunnet redusert engrospris. Dette er i henhold til prisløype for sesongen.

Fra 15. august ble skyvetillegg for gris endret til kr. 100,- per uke. Det har tidligere vært ulik sats for skyving, fra 15. august er prisen lik, uansett om grisen hentes før eller etter ønsket henteuke. Ekstra avtaletillegg på storfe med kr. 0,70 pr kg ble også innført fra uke 33 til og med uke 39, fredag 30. september.