Bondevennen nr 26/2022

 

Redusert dyretall – kan gi større tap

Kraftfôrprisene og kostnadene på grovfôr har økt kraftig og det er høyer pris på alle innsatsfaktorer. Men høyere pris på storfeslakt og høyere tilskudd gjør at det fortsatt er mulig med overskudd fra husdyrproduksjonen.

– Dekningsbidrag gir bare en indikasjon på inntekt fra selve produksjonen, og ikke totaløkonomien på bruket, sier Bengt Egil Elve, spesialrådgiver på storfe i Nortura.

Dersom det er overskudd fra selve husdyrproduksjonen, så må andre faste kostnader reduseres tilsvarende for at det skal lønne seg å redusere på antall dyr. Hvis de andre kostnadene ikke endres vesentlig, så må det startes en annen produksjon eller annet arbeid som gir større inntekt.

Prisen på storfeslakt har i 2022 økt med litt over 10 %, og det arbeides for videre prisoppgang i 2023. Husdyrtilskudd over jordbruksavtalen til både ammeku, melkeku og ungdyr er økt for avtaleåret 2023. Kvalitetstilskuddet for storfeslakt er økt med kr. 3,- til kr. 5,50 i slakteklasse O og kr. 10,50 i slakteklasse O+.

– Vi vil oppfordre alle som vurderer å redusere på fremfôring av storfeslakt, eller antall kyr å vurdere grundig om det gir bedre lønnsomhet eller mindre underskudd på gårdsdriften, sier Elve.

 


 

Skyhøye strømpriser presser opp slaktekostnadene

Skyhøye priser på strøm pluss renteoppgang, har bidratt til at slaktekostnadene, og pakkekostnadene på egg har økt betydelig i sommer. Uten noen form for strømstøtte til næringslivet er derfor Nortura nødt til å justere opp slaktetrekket i nettonoteringen.

Se tabellen under hvordan dette slår ut på de ulike produksjonene.

Slaktekostnadene, og pakkerikostnadene på egg, skal dekkes av det enkelte dyreslaget og ligger inne som et trekk i oppgjøret ditt. Normalt justerer vi dette trekket to ganger i året. 1. januar og 1. juli.

Det er de formidable kostnadsøkningene de siste par månedene, spesielt på strøm, som er årsaken til at vi allerede nå nødt til å øke slaktetrekket noe på alle produksjoner.      

– Denne ekstrakostnaden som nå belastes bonden skulle vi veldig gjerne vært foruten. Men så lenge det fortsatt ikke er tegn til noen strømstøtteordning for næringslivet har dessverre Nortura ikke noe annet valg, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Hun er imidlertid like tydelig på at hvis myndighetene kommer med en støtteordning i løpet av høsten så skal Nortura redusere trekket igjen. 

Det er viktig å understreke at disse økningene kun er knyttet til selve slaktingen.

Kostnadsøkningene i resten av verdikjeden vil vi i all hovedsak ta ut i markedet hvis det ikke kommer på plass en strømstøtte.

Prisendringene på de ulike dyreslagene

 Prisendringer fra 05.09.2022 

 

 

 

 Storfe 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,29

 Kalv 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,64

 Sau og ung sau 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,48*

 Lam 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,55*

 Vær 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,48

 Gris 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,32

 Purke skåldet 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,36

 Purke flådd 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,52

 Råne skåldet 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,33

 Råne flådd 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,51

 Geit 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,16

 Kje 

 Alle 

 Ned kr. 

    1,80

 Egg 

 Alle 

 Ned kr. 

    0,07

*For sau, ungsau og lam er satsene kun slaktekostnader som for de andre produksjoner, redusert grunntilskudd og engrospris fra 5. september kommer i tillegg.

 


 

Gilde Turmat sponser 71° nord – Norges tøffeste kjendis

Det er bare å glede seg til en spennende TV-høst når det populære programmet 71° nord – Norges tøffeste kjendis går på lufta fra denne uka. Gilde Turmat er en av sponsorene!

Gilde har inngått en avtale med Discovery om både programspons og produktplassering. Det betyr at når deltakerne nå pakker sekken er det med Gilde Turmat på reisen. Årets rute går fra Brevik/Lindesnes via Hardanger og Sunnmøre. De skal også skal innom Svalbard.

Programmet sendes på TVNorge og Discovery+ fra denne uken og varer i 10 uker, så Gilde Turmat vil være godt representert på TV gjennom hele høsten.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen reduseres på alle produksjoner fra mandag 5. september grunnet økte slaktekostnader, se prislistene på medlem.nortura.no for detaljer. Samtidig reduseres engrospris og grunntilskudd for småfe, og perioden med effektivitetstillegg for sau/ungsau er over, effektivitetstillegget innføres igjen ukene 42-45.