Bondevennen nr 29/2022

 

Nortura livdyrnytt september 2022

Meteorologisk institutt er veldig klar på at sommeren er over, og som vi har sagt tidligere er dette en periode vi ser frem til. Så har sommeren 2022 heller ikke har vært noe unntak, fordeling av varme, vind, regn og temperatur er urettferdig.

– Vi har ennå områder som er svært usikre på både menge- og kvalitet på grovfôr. Felles for alle er at vekstsesong går mot slutten og beitedyr er på vei hjem, og helst under tak, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

Tilvekst på ungdyr stopper opp når dagslys og beiter begrenses. Rådet må være å ta inn ungdyra, kontrollere drektighet på mordyr, og heller slippe disse ut igjen. Felles for både melk- og ammekuprodusenten er at driftsbygninger skulle hatt bedre plass når dyra skal inn.

Mange ønsker å selge fôringsdyr etter 1. oktober. Det meste av ammekuflokker er nå tatt hjem fra beite. Vårens kalver er skilt fra, og meldt inn som fôringsdyr med ønska levering fra uke 40. Nortura har fortsatt et klart behov for ledig sluttfôringsplasser i en del områder.

For oss formidlere i Nortura er selvsagt smågris mest «ferskvare», etter det kommer fôringsdyr som trenger omplassering/formidling. Mange inngår avtaler med naboer (direkteavtaler), og har en egenkontroll på dette, det er bra!

2022 årgangen av fôringsdyr skal bli norskprodusert Gilde storfekjøtt av ypperste kvalitet i 2023, og det er derfor viktig at vi klarer å formidle mest mulig av denne årgangen.

Om Nortura for tiden har et underskudd på fôringsdyr så kan denne markedssituasjon fort endre seg. Nortura oppfordrer fremdeles alle som har ledig plass til å kontakte oss livdyrformidlere. Det må være en udiskutabel sannhet at tomme båser/binger gir null kroner i dekningsbidrag!

Fra en periode med testing åpnes ny webløsning i Min side i nær framtid. Her kan en legge inn bestillinger, innmeldinger og melde direktesalg av fôringsdyr (egen informasjon vil komme om det).

Prisendringer

På grunn av økte kostnader vil det komme en mindre økning på fraktsatser for livdyr fra 26. september 2022. Det blir en mindre prisjustering på fôringsdyr NRF/melkerase. Grunnpris kalv og fôringsdyr NRF/melkerase (ikke kjøttfe) går ned med kr 2,00 pr kg fra 3. oktober 2022.

En mer utvidet artikkel med status på livdyrmarkedet per kategori finner du inne på våre nettsider, medlem.nortura.no.

 


 

Helene Hagen – ny livdyrformidler i Sandeid

– Helene Hagen begynte 1. juni i år som livdyrformidler hos Nortura i Sandeid. Vi er veldig glade for å ha fått Helene med på vårt team, sier Per A. Landa, tilførselsleder i Nortura region Vest.

Helene Hagen

Høsten 2019 begynte hun på bachelorgrad i Husdyrfag – velferd og produksjon på Nord Universitet i Steinkjer. Valg av studiet var lett da interessen for husdyr er stor. Selv kommer hun fra gard med saueproduksjon i Suldal kommune i Rogaland.

Da 5. semester stod for tur og tema for bacheloroppgave skulle velges, var valget lett – det skulle skrives om avl på kjøttfe. Tema for oppgaven ble Effekt av avlsoksens fødselsindeks på sønnenes fødselsvekt og slakteegenskaper i norsk storfekjøttproduksjon, skrevet sammen med Kirsten Bjerkestrand Sørby, i samarbeid med TYR.

I studiet ble det sammenlignet slaktedata fra sønner etter gårdsokser og seminokser etter de fem nasjonale kjøttferasene Charolais, Limousin, Simmental, Hereford og Aberdeen Angus. Det ble sammenlignet slaktetilvekst, slakteklasse, fettgrupper og fødselsvekt hos sønnene etter fedrenes fødselsindeks.

I TYR’s nyeste magasin kan du lese en kortfattet artikkel med de viktigste resultatene fra oppgaven.

 


 

Avlivingskurs/omvisning storfe Egersund

Det vil bli gjennomført to avlivingskurs for storfe i Egersund, kurset inkluderer også omvisning. Datoer er mandag 31. oktober kl. 9.30-14.00 og tirsdag 29. november kl. 9.30-14.00.

  • Lunsj begge dager kl.11.30.
  • Det blir plass til 16 personer begge dagene.
  • Kurs/omvisning blir gjennomført av Frode Hetland og Stian Espedal.

Vi har fokus på dyrevelferd og rett avliving på kurset, og i tillegg blir det en flott omvisning av slakteområdet.

Påmelding til Frode Hetland på telefon 480 11 719

  • Påmeldingsfrist til kurset 31.oktober er mandag 24. oktober
  • Påmeldingsfrist til kurset 29. november blir mandag 21. november

 


 

Prisendringer

Fra mandag 26. september reduseres sesongtillegget for lam (kr. 0,50) og grunntilskuddet (kr. 0,50), det gir en nedgang i pris til bonde på kr. 1,00 pr kg. Nedgang i engrospris som var annonsert gjennomføres ikke, dette for å oppnå gjennomsnittlig PGE i 2. halvår.

Avregningsprisen for gris økes med kr. 0,50 pr kg fra samme dato. Dette er i henhold til oppdatert prisløype ifht å oppnå gjennomsnittlig PGE i 2. halvår (ref. info i forrige utgave).