Bondevennen nr 38/2022

 

Nortura region Vest har for tiden svært god tilgang på fôringskviger!

Fôringskviger kan være et godt supplement for både bås- og bingeoppstalling. Normalt er de også mer skånsomme mot innredning, og kan videre ta en del av tilveksten på gode beiter fra vår/sommer 2023.

Kvige på beite

Noen av de vi har tilgang på er vårfødde kalver i ammekubesetninger, og en del er fra ordinære melkebesetninger NRF, alder fra 1-6 mnd.

Nortura innførte Nortura kvige-avtalen våren 2021. Dette er en god avtale med en merpris på kr 4,00 pr kg, se betingelser på medlem.nortura.no/storfe/nortura-kvige

Har du plass og bra med grovfôr, ta kontakt med våre livdyrformidlere direkte, eller på telefon til medlemssenteret 955 18 400!

 


 

Julemøter i 2022

– Det nærmer seg jul, og i tradisjon tro vil kretsutvalgene invitere til julemøter, sier Arne Undheim, organisasjonsleder i Agro og Vest.

Se på medlem.nortura.no/organisasjon/kalender for mer informasjon om møtene, og påmeldingsfrist. Det er sendt ut SMS på forhånd om påmelding på møtene som krever det på grunn av servering.

Dato

Sted

Klokken

29.11.2022

Ryfylkegarden Holta

19:30

05.12.2022

Sølvgarden, Rysstad

18:30

06.12.2022

Kvåstunet, Kvås

19:00

06.12.2022

Bergen Travpark, Bergen

19:30

07.12.2022

Tvedestrand vgs., Holt

19:00

07.12.2022

Nortura Egersund

19:00

07.12.2022

Nortura Førde

13:00

08.12.2022

Store Ringheim, Voss

19:30

08.12.2022

Lyngmo, Hafslo

20:00

08.12.2022

Fretheim Hotell, Flåm

19:00

09.12.2022

Gloppen hotell, Sandane

19:30

Vel møtt til hyggelig julestemning blant Nortura-eiere!

 


 

Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å heve rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 1. desember. Dette er andre renteøkning på innskuddsordningen i høst.

Innestående

Rentesats t.o.m. 30.11.2022

Rentesats f.o.m. 1.12.2022

Uavhengig av beløp

2,90 % p. a.

3,25 % p. a.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året.
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd.
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Kontaktinfo:

Regnskapsavdelingen e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150 

 


 

Gris i ‘22 - med foredragene fra kongressen

Rundt 500 svineprodusenter og representanter fra næringa var samlet på Gris i ‘22 den 9.-10. november på Scandic Oslo Airport, nå er foredragene lagt ut.

Nå kan du se de foredragene du ikke fikk med deg, eller om du ikke kom deg på Gris i ‘22.

Gå inn på fanen «Program» på grisi22.no så finner du både presentasjoner som ble brukt, og film!

 


 

Plan for slakting av småfe fyrste halvår 2023

Nortura har lagt ein plan for faste slakteveker for småfe fyrste halvår 2023. Dette gjer vi for å få konsentrert småfeslaktinga til færrast mogleg dagar for å få ei effektiv drift.

Slakting av lam på Nortura Sandeid, arkivbilde Nortura.

– Vi håpar også dette gjer det enklare å planlegge småfeslaktinga i lammeringane og for den enkelte småfebonde, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

– Planen er ikkje «hogd i stein» og vi endrar slakteveker dersom det er gode grunnar for å gjera det, seier Avdem.

Du finn oversikten på medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for ungokse, kvige og kastrat går ned med kr. 0,17 pr kg, for ku, ungu og okse går prisen ned med kr. 0,07 pr kg fra mandag 28. november. Dette er grunnet reduserte hudverdier som følge av den internasjonale markedssituasjonen.

Fra mandag 5. desember starter prisnedtrappingen på høye vekter for å få fram mer fersk gris mot jul, se mer info om slaktestrategi og priser mot jul på medlem.nortura.no/gris.