Arbeids- og sosialministeren på besøk hos Nortura Elverum

(31.01.19) Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie og NAV Innlandet besøkte mandag denne uka Nortura Elverum etter godt samarbeid og gode resultat som IA-bedrift.

Arbeids- og sosialministeren på besøk hos Nortura Elverum

Ministeren var veldig fornøyd med besøket, hun hadde aldri hadde sett en slik produksjon før og var imponert over det hun fikk se. Tema for besøket var status på Hedmarksmodellen og sykefraværsoppfølging. Nav trekker frem Nortura Elverum som en bedrift som de har samarbeidet godt med over lang tid og som har etablert et meget godt IA-arbeide.

– Det var et hyggelig besøk og det gikk veldig bra. Hun var veldig interessert i produksjonen, spurte mye og snakket med medarbeiderne, sier fabrikksjef Arild Nordvi, og poengterer at samarbeidet har gitt meget gode muligheter i Elverums-distriktet for inkludering og integrering i form av utplassering og arbeidstrening.

Se NRK Østnytt fra besøket