Årsoppgjør kvantumstillegg

(28.01.19) Årsoppgjøret for kvantumstillegget er på 45,5 mill kr og utbetales 30. januar.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall i 2018, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret. Ull er fra 2018 tatt ut av beregningen på småfe. 

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret/20. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår. Kvantumstillegget for storfe ble som kjent avviklet fra 2016.