Årsoppgjør kvantumstillegg

(22.01.20) Mandag 27. januar utbetales kvantumstillegget på gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt. Det utbetales 34 mill. kr for rødt kjøtt og 7,5 mill. kr for egg og fjørfe.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall i 2019, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret.

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår. Kvantumstillegget for storfe ble som kjent avviklet fra 2016.

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no