Avregningsbrev og faktura på e-post

(03.06.20) Fra 15. juni vil Nortura kun sende ut avregningsbrev og faktura på e-post til alle som har registrert sin e-postadresse i vårt system. Avregningsbrev og faktura ligger også tilgjengelig på Min Side.

Hver måned sender Nortura ut store mengder med papiravregninger og -fakturaer. Papir og porto for papirutsendelse er en kostnad som belaster felleskapet. Bruker du våre digitale løsninger slipper vi både den manuelle håndteringen, postgangen og det vil gi miljøgevinst.

Fra 15. juni vil derfor Nortura stoppe utsending av avregningsbrev og faktura pr. post til alle som har registrert e-post adresse i vårt system. Vi vil heretter sende avregningsbrev og faktura pr e-post, samt at det ligger tilgjengelig på Min Side.

Ta kontakt med Medlemssenteret om du har spørsmål eller trenger bistand til hjelp på Min Side

Har du ikke registrert din e-postadresse så gjør det nå!

Se også Oppdater opplysninger på Min side