Begrenset retur og nisje

(Oppdatert 13.05.20) Nortura må prioritere sine ressurser og produksjon pga koronasituasjonen, det viktigste er å ha fokus på å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til forbrukerne. Derfor har vi fortsatt en begrensning i kapasiteten på retur og nisje.

Det er fortsatt ikke mulig å melde inn returslakt og nisjeslakt på Min Side. Grunnet begrensningene må returslakt og nisjeslakt meldes inn ved å kontakte Medlemssenteret.

Vi må ta forbehold om kapasitet på slakting, partering, utlevering og transport med bakgrunn i at det kan være begrensninger fra fabrikk til fabrikk.

Kontakt Medlemssenteret for innmelding. 

Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp