Endring på avregningsbrev fra Tønsberg

(31.01.20) Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra februar avregnes slaktedyr levert til Nortura Tønsberg fra den nye plattformen.

For deg som mottar avregningen fra Nortura Tønsberg vil det fra 1. februar 2020 være endringer på avregningsbrevet – avregningsbrevet blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen.

Det kan i forbindelse med endringen bli noe forsinkelse på utsendelse av avregningsbrevet, både på e-post og Min side. Det vil ikke bli forsinkelse på utbetalingsdato.

Årssammendrag med all statistikk på dine leveranser finner du på Min side.

Leverer slakt til flere fabrikker
Det er viktig å kjenne til at dersom du leverer slakt til flere fabrikker er ikke sammendraget på avregningsbrevet fullstendig om det er avregnet i gammelt og nytt system. Det er avhengig av hvilket system (fabrikk) som har avregnet dine leveranser.

Når ny IT-plattform innføres vil ikke returslakt trekkes fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Alle dine fakturaer finner du på Min side.

NB:
Når du sender dyr til slakt, ikke meld ut dyra fra husdyrregisteret før etter de er slaktet.


Samtidig innføres den nye IT-plattform på Revetal, Våler og Elverum - se informasjon.