Feil utbetalingsdato på avregningsbrev

(09.08.19) En feil i systemet har ført til at det har kommet feil utbetalingsdato på avregningsbrev som er avregnet i går, 8. august fra Otta, Sandeid, Hå og Malvik. Utbetaling vil skje til riktig tid, 12 dager etter levering.

Dessverre ble dette ikke oppdaget før avregningsbrev ble kjørt i automatisk jobb på natten.

Det er leveringsdato som står som avregningsdato på de aktuelle avregningsbrevene, men vi presiserer at avregningstid på 12 dager vil gjelde.

Beklager det inntrufne for de dette gjelder. Feilen ble rettet så normal avregningsproduksjon ble satt igang igjen på tirsdag 13. august.