Forklaring på Årsoppgave medlemskapital og andelsinnskudd Min side

(02.03.20) «Årsoppgave for medlemskapital og andelsinnskudd» finner du på Min Side, en årlig rapport fra 2014 og fram til i dag. Fram til 2013 ble Årsoppgavene sendt ut pr brev til alle som hadde avsetning. Per i dag får vi ikke opp det enkelte års avsetning for denne perioden på Min side. Men avsetningene er akkumulert opp, slik at «Saldo innestående på medlemskapitalkonto» stemmer.

Det er avsatt medlemskapital på hvert medlem sin konto fra 2009 til og med 2016. For regnskapsårene 2017 og 2018 ble det som kjent ikke avsatt ny medlemskapital. I år innstiller styret overfor Årsmøtet på utbetaling av avsatt medlemskapital for regnskapsåret 2010. Hvis Årsmøtet vedtar dette vil utbetalingen komme i mai/juni. Styret innstiller imidlertid ikke på ny avsetning av medlemskapital.

Hvorfor «stemmer ikke» utregningen for 2017?
Rapporten for 2017 på Min side inneholder utgående saldo fra året før, i summen «Saldo innestående på medlemskapitalkonto i valgte år», er utbetalingen av medlemskapitalen som ble gjennomført i 2017, fratrukket. Den utbetalingen er ikke spesifisert i egen linje i rapporten, derfor kan det se ut som at utregningen i rapporten ikke stemmer.

Etter overgangen til SAP – vårt nye driftssystem, er det mulig å få laget en visning der både avsetning og utbetaling er med i rapporten, slik at avsetning før 2014, og hvor mye en vil få utbetalt årlig er med. Når dette er klart kommer vi tilbake med info.

Har du spørsmål om din medlemskapitalkonto, kontakt medlem@nortura.no.

Se mer om Egenkapital i Nortura SA