Fortsatt stor etterspørsel etter storfekjøtt!

(31.07.20) Nortura opplever stor etterspørsel etter storfe, det mest lønnsomme for næringa totalt sett er å selge mest mulig av kjøttet som ferskt og å unngå innfrysning til lager.

Storfe på beite

Derfor er det mest lønnsomt for deg som produsent å levere dyr til slakt fra og med uke 32 (mandag 3. august) til og med uke 36 (fredag 4. september).

Vi har innført ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg fra med uke 32 (mandag 3. august) til med uke 36 (fredag 4. september).

Vi minner om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september).

I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober! Innmelding gjøres via Min side eller på telefon til Nortura Medlemssenter, 95518400.