Godkjenning av direktesalg livdyr

(22.09.21) Du som motpart, dvs. den andre part i salg av livdyr, mottar en SMS fra Nortura når direktesalg er registrert på Min side. Du må gå inn og godkjenne dette på Min side for videre behandling. Dette gjelder for direkteformidling av storfe livdyr, og etter hvert smågris og purke i de områder ny løsning for livdyrformidling rulles ut.

Hvis det er gitt en delegering i Min Side, slik at kjøper kan melde salget på vegne av selger, er det selger som får SMS. Hvis det er selger som registrerer salget er det kjøper som får SMS og må bekrefte.

SMS-bilde

Et direktesalg må alltid bekreftes på Min Side før Nortura kan avregne eller fakturere direktesalget.

På gammel livdyrløsning har en slik bekreftelse måttet avklares over telefon fra vår livdyrformidler.

Ny løsning for livdyrformidling

Det arbeides med løsning for omsetning av smågris og purke som vil bli lansert som pilot i nærmeste framtid.